Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bernard Rzeczyński"

Techniczne wspieranie starszych

Czytaj za darmo! »

Komfort życia pogarsza się z wiekiem. Wielu problemów można by było uniknąć, gdyby urbaniści i projektanci aranżując przestrzeń publiczną uwzględniali ograniczenia psychofizyczne osób starszych. Ze względu na zmiany demograficzne w Europie gerontechnologia nabiera coraz większego znaczenia.Dzięki postępowi medycyny ludzie żyją coraz dłużej. W społeczeństwach europejskich, w tym również w polskim, osób starszych jest coraz więcej, a mimo to jako grupa społeczna są traktowani marginalnie. Wygląda na to, że społeczeństwo w ogólności, a zwłaszcza jego infrastruktura techniczna nie są przygotowane na dynamikę przyrostu liczby starszych obywateli. Kwestię ich mobilności rozwiązuje się więc tylko cząstkowo, nie likwidując kompleksowo barier technicznych i społecznych wymuszają[...]

 Strona 1