Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA BUKOWSKA"

Zabezpieczenia przed korozją, testy wytrzymałości, oznakowania w opakowaniach aerozolowych


  Pojemniki stalowe bardzo często korodują dlatego, że źle użyty został wsad aerozolowy. Jeśli jest on zbyt żrący, to powłoki które mają za zadanie chronić powierzchnię opakowania - rozpuszczają się. Niekiedy przyczyną są zarysowania powstałe w procesie produkcji. Również ciśnienie wewnątrz opakowania aerozolowego może mieć na nie niekorzystny wpływ. Na co dzień mamy do czynienia z różnymi rodzajami korozji. Najbardziej popularne to korozja chemiczna, elektrochemiczna i atmosferyczna.Wiele czynników ma wpływ na ich występowanie oraz tempo, w jakim się rozwijają. Najczęściej są to warunki pogodowe, np. intensywny deszcz. Również sposób, w jaki zbudowany jest określony metal oraz obróbka, jakiej jest poddawany. Procesu korozyjnego nie da się odwrócić. Jedynym działaniem jest robienie wszystkiego, by ona nie powstała. Podst[...]

Bezpieczeństwo farmaceutyków na terenie Unii Europejskiej


  Wszystkie przepisy i normy stosowane w farmacji zaczynają mieć coraz większe wymagania. Wprowadza się coraz bardziej rygorystyczne przepisy stosowane podczas rejestracji nowego leku. Dostęp producentów do lekarzy jest ograniczony. Wszystko po to, by uniknąć konfliktów interesów. Produkcja oraz kontrola jakości podlegają zwiększonemu nadzorowi. Za przykład można tu podać nowe regulacje przeciwdziałające fałszowaniu i zwiększające bezpieczeństwo leków, które wprowadzają różne unijne instytucje [1]. Dużym problemem, z którym zmaga się farmacja, jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. Istnieje wiele przepisów prawnych regulujących ten aspekt. Jako przykład można podać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Wszelkie niepożądane działania podlegają monitorowaniu. Informacje z nimi związane, które są przekazywane m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia, gromadzi się i ocenia. Prowadzona jest także współpraca z grupami zawodowymi związanymi z medycyną. Dzięki temu gwarantuje się solidne zgłaszanie niepożądanego wpływu produktów leczniczych. Opracowano czytelny model, umożliwiający to działanie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się również inne zabiegi. Wydawane są specjalne biuletyny, komunikaty. Lekarze oraz farmaceuci mają dostęp do danych związanych z bezpieczeństwem farmaceutyków. Nawiązuje się również współpracę z wszelkimi instytucjami w kraju i za granicą, które nadzorują ochronę produktów leczniczych. W celu monitorowania kwestii związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych przeprowadza się kontrole podmiotów odpowiedzialnych. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.08.2007 r. Chęć przeprowadzenia inspekcji należy zgłosić najpóźniej 14 lub 30 dni przez rozpoczęciem oględzin, w zależności od rodzaju planowanej kontroli. W sytuacji, kiedy wystąpi podejrzenie o nieprawidłowości w działaniu systemu monitorowania b[...]

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym [...]

Zachowania użytkowników w stosunku do innowacyjnych etykiet zabezpieczających farmaceutyki DOI:10.15199/42.2015.10.1


  Wartość sfałszowanych farmaceutyków na rynku europejskim szacuje się obecnie na 10,5 miliarda euro. W roku 2009 w ciągu 2 miesięcy udało się skonfiskować 34 miliony tabletek, które okazały się podrobione. Ten stan pogarsza się z roku na rok. Wpływa na to w dużym stopniu handel w Internecie oraz import. W Unii Europejskiej cały czas pracuje się nad standardową polityką obejmującą te zagadnienia [1]. Podróbki w świecie farmacji to problem, z którym zmagamy się od lat. Stworzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających fałszerstwomi gwarantujących integralność opakowania lekuwymaga dogłębnej znajomości charakterystyki przemysłu farmaceutycznego oraz technicznej kompetencji. Jedynie widoczne gołym okiem metody zabezpieczeń są odpowiednim rozwiązaniem przeznaczonym dla przeciętnego uży[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Indykatory TTI jako przykład opakowań inteligentnych DOI:10.15199/42.2019.6.1


  TTI indicators as an example of intelligent packaging. STRESZCZENIE: Opakowania rozwijają się w ekspresowym tempie. Powstają coraz to nowsze, pozwalające na określenie jakości zapakowanego produktu. Jest to bardzo istotne, również w przypadku farmaceutyków. Jako idealny przykład można przedstawić opakowania inteligentne. ABSTRACT: Packaging is developing at an express speed. New and newer ones are emerging, allowing to determine the quality of the packed product. This is very important, also for pharmaceuticals. As an ideal ex ample I can show the intelligent packaging. Wstęp Opakowania inteligentne zamiennie nazywane są mądrymi, sprytnymi. To opakowania, w których "dodatkowy element, cecha materiału opakowaniowego lub efekt interakcji między materiałem opakowaniowym a produktem pozwalają na kontrolowanie stanu bezpieczeństwa produktu w czasie przechowywania i na przekazanie tej informacji konsumentowi" [1][2]. Temperatura jest na ogół najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na kinetykę pogorszeń chemicznych i fizycznych, a także na wzrost drobnoustrojów w produktach spożywczych. Zatem odpowiednie monitorowanie historii temperatury może pr[...]

 Strona 1