Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek M. Kowalczuk"

Research Works On Biodegradable Polymers

Czytaj za darmo! »

The conference ‘The Future of Biodegradable Packaging’ organized under the honourable patronage of the Polish Ministry of Economy as well as Polish Ministry of Science and Higher Education in September 2008 in Warsaw met with very large interest. There were over 130 participants from Poland and abroad; scientists, European producers of biodegradable polymers as well as compostable packaging, Polish industrial packaging companies and representatives of the state administration. This article is based on the lecture presented during this conference.The introduction of biodegradable materials on the market instead of currently used plastics packaging, which does not degrade in the industrial composting conditions, is a technologically and socially complex process. Techn[...]

Prace badawcze nad polimerami biodegradowalnymi

Czytaj za darmo! »

Konferencja pn. Przyszłość Opakowań Biodegradowalnych, która odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wrześniu 2008 roku w Warszawie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 130 osób z kraju i zagranicy. Byli to głównie przedstawiciele środowisk naukowych, europejscy producenci polimerów biodegradowalnych oraz opakowań kompostowalnych, krajowe przedsiębiorstwa sektora przemysłowego branży opakowaniowej, sieci handlowe oraz osoby reprezentujące administrację państwową. Niniejszy artykuł został przygotowany na podstawie głównych tez referatu, który Autor przedstawił na tej konferencji. Wprowadzenie na rynek materiałów biodegradowalnych w miejsce stosowanych obecnie materiałów p[...]

 Strona 1