Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Renata Nestorowicz"

Opakowanie farmaceutyczne - w trosce o pacjenta

Czytaj za darmo! »

Rola opakowania na rynku zależy od charakteru produktu i rodzaju decyzji, którą podejmuje konsument, aby go nabyć. Należy, zatem indywidualizować znaczenie opakowań w odniesieniu do różnych typów produktów. Inną rolę spełniają opakowania dóbr nietrwałych (artykułów żywnościowych, kosmetycznych), inną zaś opakowania dóbr trwałych. Opakowania produktów szczególnego przeznaczenia, jakimi są produkty farmaceutyczne mają do zrealizowania o wiele bardziej złożone zadania niż opakowania produktów typowo konsumpcyjnych. Ewa Jerzyk, Renata Nestorowicz: Pharmaceutical packaging - concern for the patient. The market role of packaging depends on the product character and the type of decision taken by the consumer to purchase the product. That is why the significance of packaging for vario[...]

Metody badań marketingowych opakowań

Czytaj za darmo! »

Na konkurencyjnym rynku, gdzie jednym z uświadomionych bądź nieuświadomionych kryteriów podejmowania decyzji zakupowych jest opakowanie produktu, istotne jest, aby spełniało ono oczekiwania klientów, było funkcjonalne, estetyczne, przyciągające uwagę klienta i wyróżniało się na tle opakowań konkurencyjnych. Sprawdzeniem na ile nowe, modyfikowane bądź dotychczasowe opakowania spełniają te wymagania zajmują się badania marketingowe. W artykule przedstawiono znaczenie badań opakowań, a także różne metody badawcze wykorzystywane w marketingowych badaniach opakowań. Ewa Jerzyk, Renata Nestorowicz: Methods for marketing research in packaging. In the competitive market where one of the conscious or unconscious criteria of the purchase decision-making is packaging of the product, it [...]

 Strona 1