Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Dobrzyński"

Evaluation of the protective effect of different doses of alpha-tocopherol on calcium and magnesium content in bone tissue of rats treated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin Ocena protekcyjnego wpływu różnych dawek alfa-tokoferolu na poziom wapnia i magnezu w tkance kostnej szczurów poddanych działaniu 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny DOI:10.15199/62.2016.9.27


  potomstwa. Maciej Dobrzyńskia,*, Mariusz Korczyńskia,b, Katarzyna Hermana, Ireneusz Całkosińskia 1794 95/9(2016) Dr hab. n. wet. Ireneusz CAŁKOSIŃSKI, prof. nadzw., w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 r., natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii w 2008 r. Zawodowo związany z Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; był pracownikiem Katedry i Zakładu Fizjologii, Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej oraz Zakładu Chorób Układu Nerwowego. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest twórcą oraz obecnym kierownikiem Samodzielnej Pracowni Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalność - diagnostyka laboratoryjna, fizjologia człowieka, patofizjologia, toksykologia środowiskowa. Dr n. med. Katarzyna HERMAN w roku 1996 ukończyła studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 1998 r. uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z zakresu stomatologii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii uzyskała w 2006 r., natomiast tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej w 2008 r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalność - stomatologia ogólna i stomatologia dziecięca. Dioksyny są grupą związków chemicznych zaliczanych do tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych, występujących w środowisku naturalnym głównie z powodu działalności człowieka. Za najbardziej toksyczną uznaje się 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD), stanowiącą wzorzec, do którego porównuje się właściwości pozostałych związków z tej grupy. Głównym źródł[...]

 Strona 1