Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna Sałek"

W Naukowym Centrum Żywienia, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Weihenstephan - Freising, Niemcy

Czytaj za darmo! »

Główne kierunki badań naukowych na Wydziale Technologii Browarnictwa II Dzięki finansowym wsparciom, uzyskiwanym z federalnych ministerstw ds. wyżywienia, rolnictwa i lasów, badań naukowych i technologii, kobiet, rodziny i młodzieży oraz zdrowia, jak również dzięki wsparciu bawarskiego ministerstwa ds. wyżywienia, rolnictwa i lasów, ministerstwa nauki, niemieckiego związku piwowarów oraz nau[...]

Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych Cz. 1. Mechanizm formowania biofilmu i jego struktura

Czytaj za darmo! »

Biofilm - to kompleks zaglomerowanych mikroorganizmów rosnących na stałych podłożach, pozostających w stałym kontakcie ze środowiskiem wodnym. Biofilm składa się z wielu gatunków bakterii (w tym Legionella pneumophila) oraz pierwotnych organizmów (archea), żyjących w granicach matrycy powstałej z wydzielanych poza komórką substancji polimerycznych (EPS, extracellular polymeric substances), ja[...]

Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych Cz. 2. Lokalizacja i likwidacja biofilmu

Czytaj za darmo! »

Metody likwidacji biofilmu Konwencjonalne metody zabijania bakterii zasiedlających biofilm, użycie antybiotyków czy typowa dezynfekcja chlorem są często nieefektywne. Stosowanie dużych dawek środków przeciwbakteryjnych do zinaktywowania biofilmu jest dla środowiska wysoce niepożądane (i być może zakazane przez obowiązujące przepisy), a w przemyśle oraz w medycynie - niepraktyczne i szkodliwe [...]

Powstawanie biofilmu w warunkach przemysłowych Cz. 3. Zagrożenia bakteriami Legionella pneumophila

Czytaj za darmo! »

Problematyka wspomnianych bakterii Legionella pneumophila, szczególnych patogenów, pojawia się nie tylko w ośrodkach użyteczności publicznej (baseny, hotele, szpitale, sanatoria), lecz również w zakładach przemysłu spożywczego. Legionella to bakterie tlenowe, Gram-ujemne, niesporulujące, ruchliwe, o długości 2-5 µm (rys. 1), występujące w kilkudziesięciu (ponad 40) gatunkach, przy czym [...]

Biokorozja w przemysłowych systemach wodnych Cz. 1. Warunki powstawania korozji

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: MIC mikrobiologicznie indukowana biokorozja w wodociągach, bakterie żelazowe, bakterie redukujące siarczany Key words: microbiologycally induced biocorrosion in water-supply, iron bacteria, sulfate reducing bacteria Biocorrosion in water-supply Corrosion is an electrochemical process consisting of an anodic reaction involving the ionization (oxidation) of the metal (the corrosion reaction), and a cathodic reaction based on the reduction of a chemical species. processes at metal surfaces are associated with microorganisms, or the products of their metabolic activities including enzymes, exopolymers, organic and inorganic acids, as well as volatile compounds such as ammonia or hydrogen sulfide. These can affect cathodic and/or anodic reactions, thus altering electro[...]

Biokorozja w przemysłowych systemach wodnych Cz. 2. Biokorozja tlenowa i beztlenowa

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: biokorozja, SRB (bakterie redukujące siarczany), MIC (mikrobiologicznie indukowana korozja) Key word: bio-corrosion, SRB (sulfate-reducing bacteria), MIC (Microbiologically Induced Corrosion) It was found that many biotic and abiotic factors (physical and chemical) had a distinct influence after the manner of the adhesion some bacteria to stable metal-surfaces area, including hydrodynamic powers, effects of cutting off, not systematically deliveries of substrates, certain physical (thermodynamic) or chemical factors and the gravitation which promotes the adhesiveness of not motile bacteria to defined metal-surface. These and many other factors, as chemical composition of substrates, as well as a metal-surface free from the energy and an ionic power of solutions, a[...]

Biokorozja w przemysłowych systemach wodnych Cz. 2. Biokorozja tlenowa i beztlenowa (2)

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: biokorozja, SRB (bakterie redukujące siarczany), MIC (mikrobiologicznie indukowana korozja) Key word: bio-corrosion, SRB (sulfate-reducing bacteria), MIC (Microbiologically Induced Corrosion) PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY  1/2010 15 OCHRONA ŚRODOWISKA Biokorozja w przemysłowych systemach wodnych* Cz. 2. Biokorozja tlenowa i beztlenowa (2) Drobnoustroje stymulujące biokorozję beztlenową (cd. z nru 12/09) Bakterie redukujące żelazo w mikrobiologicznie indukowanej korozji (MIC) Istnieje niewielka liczba gatunków drobnoustrojów dysymilujących żelazo i/lub redukujących mangan, włączając bakterie beztlenowe i fakultatywne tlenowcowe, o roli których w korozji niewiele wiadomo [15]. Fakultatywne beztlenowce, które są zdolne do wykorzystywania jonów[...]

Drożdże browarnicze a produkty uboczne fermentacji Cz. I. Lotne związki siarkowe

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: drożdże, fermentacja, lotne związki siarki, metabolizm siarki i zwązków siarkowych Key words: yeast, fermentation, sulphur volatile compounds, metabolism of sulphur and sulphur compounds Brewer’s Yeast and Secondary Products of the Fermentation Sulphur Compounds The formation of sulphur compounds in beer is a subject of great interest. Such compounds, especially sulphur volatile compounds (VSC), are essential for the aroma of beer (and some of them were identified as key compounds, i.e. dimethyl sulfide & dimethal trisulfide, in which they can play an attractive or a repulsive role (for example: accumulate sulphur atoms from the growth medium). Sulphur compounds essentially arise from common sulphur-bearing precursors such amino acids, i.e. methionine, which being the most commonly found, moreover, methionine repress the cysteine-induced increase in the H2S production but had no effect on the formulation of SO2. Differences are also seen in H2S compared with SO2 production in response to nitrogen levels in wort. However, biochemically H2S and SO2 production are closely linked, environmental condition in brewery can have different effects on their rate of formation. These facts provide insights into possible opportunities to modulate the levels of H2S and SO2 in industrial fermentations. Analyses on worts indicated that thioesters resulted from fermentation, whereas the polysulfides derive primarily from malt and hop. Changes in process conditions such as temperature, aeration, nutrient type and availability as well as metabolite concentrations can significantly affect brewer’s yeast metabolism during fermentation. Alterations in these factors serve to stress, which causes changes in the cellular composition that may either directly or indirectly impact on fermentative performance. Powstawanie związków siarki w piwie, szczególnie lotnych zwiazków siarki (VSC), jest przedmiotem dużego zainteresowania. VSC s[...]

Drożdże browarnicze a produkty uboczne fermentacji Cz. II. Grupa siarczków

Czytaj za darmo! »

Brewer’s yeast and secondary products of the fermentation sulphur compounds The formation of sulphur compounds in beer is a subject of great interest. Such compounds, especially sulphur volatile compounds (VSC), are essential for the aroma of beer (and some of them were identified as key compounds, i.e. dimethyl sulfide & dimethal trisulfide, in which they can play an attractive or a repulsive role (for example: accumulate sulphur atoms from the growth medium). Sulphur compounds essentially arise from common sulphur-bearing precursors such amino acids, i.e. methionine, which being the most commonly found, moreover, methionine repress the cysteine-induced increase in the H2S production but had no effect on the formulation of SO2. Differences are also seen in H2S compared with SO2 production in response to nitrogen levels in wort. However, biochemically H2S and SO2 production are closely linked, environmental condition in brewery can have different effects on their rate of formation. These facts provide insights into possible opportunities to modulate the levels of H2S and SO2 in industrial fermentations. Analyses on worts indicated that thioesters resulted from fermentation, whereas the polysulfides derive primarily from malt and hop. Changes in process conditions such as temperature, aeration, nutrient type and availability as well as metabolite concentrations can significantly affect brewer’s yeast metabolism during fermentation. Alterations in these factors serve to stress, which causes changes in the cellular composition that may either directly or indirectly impact on fermentative performance. Siarczki typu DMS, DMDS, DMTS DMS, siarczek dimetylu, (CH3)2-S, o smaku określanym jako warzywny lub kukurydziany, jest powszechnie występującym związkiem siarkowym, wchodzącym w skład pełnego aromatu piwa. Jego ilość, wahającą się w szerokich granicach, tj. między 14-144 μg/l, po raz pierwszy oznaczono w 1964 r., stosuj[...]

Strategia prognozowania problemów mikrobiologicznych w przemysłowych wodach chłodniczych. Część 1 DOI:10.15199/64.2016.5.1


  Biofilm powstały w procesach produkcyjnych browaru może być siedliskiem drobnoustrojów (np. Candida pelliculosa), powodujących zakłócenia technologiczne, które potencjalnie ujemnie wpływają na produkt końcowy. Większość mikroorganizmów, powodujących psucie się piwa, zależy od licznych interakcji wśród mikroflory towarzyszącej. Wśród bakterii istnieje sygnalizacja różnych funkcji, zwana "quorum sensing" (na przykład podczas tworzenia się biofilmów wielogatunkowych). Zahamowanie tej sygnalizacji może być jednym ze sposobów kontrolowania powstawania biofilmu. Pewną częścią naszych badań była ocena naturalnej syntezy cząsteczek sygnalnych (N-acyl-L-homoserine lacton, AHSL), pomiar wielu chemicznych, fizycznych i biochemicznych parametrów, jak również bliższe zdefiniowanie kilku wtórnych metabolitów, np. toksyn, jak również określenie, korelacji pomiędzy faktem tworzenia się biofilmu a obecnością gram-negatywnych bakterii, wyizolowanych z systemu chłodniczego wód przemysłowych. W celu wsparcia personelu technicznego oraz w celu opracowania odpowiedniego modelu matematycznego (np.w formie indeksu prognozy), niezbędna jest charakterystyka systemu wody przemysłowej, posiłkująca się symulacjami komputerowymi ("small software"). To pozwala użytkownikom na wykonywanie pewnego rodzaju prognozy, przewidującej różne problemy mikrobiologiczne. Wydaje się oczywiste, że nowe skuteczne strategie regulacyjne, takie jak monitorowanie tworzenia się biofilmu, muszą być stałym programem kontroli skomplikowanych procesów interakcyjnych i stanowić integralną część programu prognozowania hierarchicznej struktury ekosystemu biofilmu. W tym celu przeprowadzono szereg badań na temat mechanizmów tworzenia się biofilmu i roli kolonizujących gatunków bakterii, a także pewne prace w zakresie charakterystyki mikrobiologicznych interakcji między istotnymi dla tematu drobnoustrojami (w tym "quorum sensing"). Badania mają wysoką wartość praktyczną dla przemysłu chło[...]

 Strona 1  Następna strona »