Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"M. Reczulski"

Z ZAŁOBNEJ KARTY


  21 kwietnia 2011 r. zmarł w wieku 71 lat prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kawka, zasłużony papiernik i wieloletni pracownik Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Prof. W. Kawka urodził się w 1940 r. w Dobrzelinie. Dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności "Maszyny i urządzenia papiernicze" uzyskał w 1963 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Technologii Metali PŁ, a w 1964 r. w Katedrze Papiernictwa i Maszyn Papierniczych, która po reorganizacji w 1970 r. weszła w skład Instytutu o tej samej nazwie. Stopień doktor[...]

 Strona 1