Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna KRASOWSKA"

Mikroorganizmy zimnolubne w bioremediacji i ochronie środowiska


  Zanieczyszczenia ropopochodne gleb i wód mogą być niwelowane przez żywe organizmy. Proces rozkładu i przekształcania szkodliwych dla środowiska związków chemicznych, m.in. węglowodorów i metali ciężkich, przez rośliny lub mikroorganizmy to bioremediacja. W bioremediacji wykorzystuje się przede wszystkim bakterie, ponieważ charakteryzują się dużą liczebnością populacji, szybkim wzrostem, a produkty ich metabolizmu powodują degradację różnorodnych zanieczyszczeń, trudnych do usunięcia innymi metodami. Bioremediacja obejmuje 3 etapy: oczyszczanie podstawowe (czyli monitorowanie naturalnego procesu biodegradacji), biostymulację (jest to ingerencja w środowisko, mająca na celu zapewnienie mikroorganizmom odpowiednich warunków odżywczych lub tlenowych) i bioaugmentację, czyli wprowadzenie na oczyszczany teren gatunków bakterii rozkładających zanieczyszczenia efektywniej niż mikrofl ora występująca na tym terenie naturalnie.[...]

 Strona 1