Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysława Janik"

Aktualny stan prawny dotyczący produkcji środków spożywczych

Czytaj za darmo! »

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która obowiązuje od 28 października, skutkuje utratą mocy prawnej wielu krajowych aktów prawnych. Zawarte w nich regulacje znajdują się bowiem w rozporządzeniach wspólnotowych.W ciągu 2,5 roku, tj. od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany w obowiązującym prawie żywnościowym. W tym czasie weszły w życie nowe akty [...]

Zanieczyszczenia żywności w świetle nowych przepisów unijnych

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i z tego względu, od wielu lat, najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w środkach spożywczych (szczególnie istotne z punktu widzenia zdrowia człowieka) określane są w stosownych aktach prawnych.Do niedawna obowiązywały w Polsce przepisy krajowe, a mianowicie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.[...]

Z wizytą w rodzinnej firmie Kiedrowskich

Czytaj za darmo! »

Minęło już wiele lat od kiedy pojęcie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - HACCP zaistniało w naszym zawodowym słownictwie.Dotychczas wielu przedsiębiorców naszej branży, ceniących prestiż fi rmy, podjęło i ma za sobą trud wdrożenia tego systemu, często zintegrowanego z normą ISO, uwieńczony odpowiednim certyfi katem. Jednak wiele fi rm, zwłaszcza małych, boryka się do dziś z trudnościami z wdrożeniem i utrzymaniem zasad systemu HACCP. Od 1 stycznia 2006 r. wdrażanie zasad tego systemu stało się obligatoryjne na mocy Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Natomiast ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 r., Nr 171, poz. 1225) art. 100, u[...]

Dwukrotny laureat Krajowego Konkursu Pieczywa "SPOŁEM" Lubelska Spółdzielnia Spożywców

Czytaj za darmo! »

W latach 2007 i 2008 Zarząd Główny SITSpoż. oraz redakcja "Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego" zorganizowały Krajowy Konkurs Pieczywa. Ideą Konkursu jest lansowanie produkcji i spożycia pieczywa na naturalnych kwasach, pieczywa wysokiej jakości, a zwłaszcza o najlepszych cechach organoleptycznych, jednocześnie najbardziej cennego z punktu widzenia żywieniowego i cieszącego się uznaniem konsumentów. handlowych. Spółdzielcy z Lublina, dzięki nowym inwestycjom, remontom i modernizacjom przetrwali trudny okres i z powodzeniem konkurują z uczestnikami lokalnego rynku. Produkcja piekarska to ważna część działalności Spółdzielni. Miesięcznie w czterech piekarniach produkuje się ok. 150 t pieczywa oraz ok. 8 ton wyrobów ciastkarskich w cukierni Skierka. Asortyment pieczywa[...]

Laureat II Krajowego Konkursu Pieczywa PSS "Jedność" w Częstochowie Tradycja i nowoczesność

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze przedstawiliśmy Lubelską Spółdzielnię Spożywców "Społem"- laureata I oraz II Krajowego Konkursu Pieczywa. Tym razem odwiedziliśmy Powszechną Spółdzielnię Spożywców "Jedność" w Częstochowie. A powody były następujące: ? pierwszy - bliższe poznanie producenta nagrodzonego na II Krajowym Konkursie Pieczywa (2008 r.) "chleba razowego na miodzie ze śliwką" (I miejsce w kategorii: Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi), ? drugi - to przypadający w bieżącym roku wyjątkowy jubileusz, którym może się poszczycić niewiele fi rm: 110-lecie istnienia i działalności Spółdzielni.Wsiedzibie Zarządu Spółdzielni przy Al. Wolności przyjmują nas prezes Marek Wojtasik, Ryszard Buła - wiceprezes ds. produkcji i spraw technicznych oraz związani bezpośrednio z produkcją piekarską:[...]

 Strona 1  Następna strona »