Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław OLSZEWSKI"

Kolorowe certyfi katy pomagają Polsce w realizacji unijnych priorytetów efektywności energetycznej


  Efektywność energetyczna będzie jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w UE. Z jednej strony Polska będzie szukała sposobu na zmniejszenie energochłonności europejskiej gospodarki i redukcję stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Z drugiej, polski rząd powinien wskazać działania, które znacząco obniżą negatywny wpływ procesów wytwarzania energii na środowisko naturalne. System kolorowych certyfi katów jest jednym z już wdrożonych u nas rozwiązań, które te priorytety realizuje.System kolorowych certyfi katów jest jednym z mechanizmów wspierania odnawialnych źródeł energii, stosowanym w krajach Un[...]

 Strona 1