Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ilona Kołodziejska"

Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matrycę polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano właściwości otrzymanych nanokompozytów polimerowych. Ponadto wskazano możliwości poszerzenia właściwości użytkowych folii z naturalnych polimerów poprzez wprowadzenie dodatkowych substancji, przede wszystkim o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Karolina Gottfried, Katarzyna Sztuka, Hanna Statroszczyk, Ilona Kołodziejska: Biodegradable and edible food packaging from natural polymers. A review of literature concerning the use of natural polymers for the production of surface edible coatings or food packaging is presented. The properties of films made from various proteins and polysaccharides and ways to enhance their useful properties through physical, chemical and enzymatic modifications are discussed. The possibilities to include nano fillers into the polymer matrix are also presented and properties of obtained nano composites are characterised. Moreover, the possibilities of the enlargement of the natural film useful properties through the introduction of additional substances first of all with antimicrobial activity are indicated. Wprowadzenie Opakowania są nieodłącznym elementem wielu produktów i w znacznym stopniu decydują o ich handlowej atrakcyjności. Według Raportu WorldPackaging, wartość całego światowego rynku opakowaniowego wynosi 424 mld dolarów i stale się zwiększa. Prognozy przewidują, iż w roku 2014 może on osiągnąć poziom niemal 600 mld dolarów. Ponad połowa opakowań produkowanych na świecie wykorzystywana jest w branżach związanych z przemysłem spożywczym [1]. Wymagania konsumentów[...]

 Strona 1