Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LUCJAN TOMECKI"

Wykorzystanie ME S w analizie numerycznej procesu usuwania owalizacji i wichrowatości pierścieni walcowanych na gorąco

Czytaj za darmo! »

Jakkolwiek walcowanie pierścieni znajduje dziś szerokie zastosowanie w produkcji elementów maszyn energetycznych, silników lotniczych i innych wysoko obciążonych maszyn i urządzeń, to jego badania ograniczają się wciąż głównie do optymalizacji warunków plastycznego płynięcia materiału podczas trwania procesu. Jeszcze do niedawna znacznie mniej uwagi poświęcano natomiast problemom usuwania geometrycznych odchyłek powstających, tak w wyniku bardzo złożonego schematu odkształcenia, jak i późniejszego chłodzenia materiału pierścienia. W pracy przedstawiono oparty na Metodzie Elementów Skończonych, przestrzenny 3D model usuwania owalizacji i wichrowatości pierścienia. Model ten umożliwia prowadzenie szczegółowej analizy w zakresie stanu naprężeń i odkształceń występujących w pierścieniu podczas tej operacji. Although hot ring rolling is used to manufacture a wide range of mechanical parts used in power generation plants, aircraft engines, and the other heavy loaded constructions, research on this technology has been limited mostly to the optimization of the condition of the plastic metal flow during deformation process. Considerably less attention has been put to the problem of geometrical distortions of the product resulted from the complex temperature- time-strain rate histories of the material rolled and later cooled. Threedimensional FE model of geometrical distortions (ovality and warp) removal in hot rolled rings has been established under ALGOR Software and presented in this paper. Based on this model an analyse of the stress and strain distribution has been done. Selected results of simulation confirm good predictive ability of the model. słowa kluczowe: walcowanie pierścieni, usuwanie owalizacji i wichrowatości pierścienia.Wprowadzenie. Pierścienie bez szwu wytwarzane w procesie walcowaniana na gorąco znajdują dziś szerokie zastosowanie jako bieżnie łożysk - w tym wałów turbin i zespołów prądotwórczych - a także elementy szeregu innyc[...]

 Strona 1