Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan TWARÓG"

Doskonalenie jakości centrum logistycznego

Czytaj za darmo! »

W centrum logistycznym szczególny nacisk ma być położony na sprawne funkcjonowanie systemu kontroli i wykrywania błędów.Integracja Polski z Unią Europejską stanowi obiektywną przesłankę konieczności budowy w naszym kraju sieci centrów logistycznych jako technicznej platformy podnoszącej ekonomiczną efektywność obsługi transportowej współpracujących stron. Ogólnokrajowa koncepcja lokalizacji [...]

Dbałość o utrzymanie jakości łańcuchów dostaw

Czytaj za darmo! »

W maju br. w Poznaniu odbył się Polski Kongres Logistyczny, na którym przeważała problematyka logistycznych łańcuchów dostaw [ ]. Dla jakości interesującymi są dwa referaty: ) H-C. Pfohl - Doskonałość łańcucha dostaw w czasach światowego kryzysu gospodarczego, ) J. Łacny - Koncepcja globalnego bezpieczeństwa w międzynarodowych łańcuchach logistycznych. W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw zasadniczą kwestią jest i pozostanie globalizacja, której skutki stają się bardziej widoczne w przypadku międzynarodowych sieci dostawców i odbiorców. Coraz częściej globalne łańcuchy dostaw są brane pod uwagę przy planowaniu sprzedaży w kryzysie gospodarczym. Kluczowymi czynnikami warunkującymi globalizację są czynniki bezpośrednio związane z dokonywaniem zakupów i realizacją zamówień, a w dalszej kolejności z ryzykiem. Umacnianie globalnej konkurencji stanowi kluczowy priorytet w przypadku firm we wszystkich branżach. Wysokiej jakości zarządzanie łańcuchem dostaw może w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia tego celu poprzez optymalizację regionalnych struktur sieci łańcucha dostaw, zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw, rygorystyczne zarządzanie ryzykiem oraz regularne zarządzanie kapitałem obrotowym. OgólNA CHArAKtEryStyKA łAńCUCHA DOStAW (ang. Supply Chain) Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Jej upowszechnienie jest konsekwencją nasilania potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów każdego z nich w otoczeniu, w którym tempo i skala zmian znacznie się zwiększyły, a także z koniecznością dostosowania sposobów dostarczania towarów i późniejszej obsługi posprzedażnej do indywidualnych potrzeb odbiorców oraz obniżania kosztów. Łańcuch dostaw to fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy się u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami, produkcją, fizyc[...]

 Strona 1