Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Balon"

Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Rynek artykułów żywnościowych należy do wyjątkowo konkurencyjnych obszarów gospodarki. Zwiększające się wymagania konsumentów powodują, że coraz więcej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zwraca szczególną uwagę na poprawę jakości swoich wyrobów. Przedsiębiorstwa te wdrażają i doskonalą systemy branżowe, a także system zarządzania jakością. Jednym z elementów opracowywanych przez przedsię[...]

Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości

Czytaj za darmo! »

Celem prowadzenia rachunku kosztów jakości jest finalna odpowiedź na pytanie, które koszty można zmniejszyć lub nawet wyeliminować. Wstęp Postęp techniczny i zmienność otoczenia, w którym działają przedsiębiorstwa, powoduje, że managerowie zainteresowani są doskonaleniem jakości, a także poprawą efektywności gospodarowania. Narzędziem pomocnym managerom w procesie podejmowania niejednokro[...]

Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach DOI:


  Analiza niezgodności prowadzona jest bez względu na certyfikowany system zarządzania jakością.Wstęp Jakość produktu finalnego kształtowana jest od momentu jego projektowania, poprzez przygotowanie i realizację procesów wytwórczych, do wykonania produktu gotowego. Jakość produktu finalnego oceniana jest w przedsiębiorstwie podczas kontroli końcowej, a następnie przez klienta w trakcie użytkowania. W celu dostarczania "dobrych jakościowo" produktów do klienta, organizacja powinna dbać o ich jakość w całym cyklu produkcyjnym. A zatem w czasie procesu produkcyjnego dokonuje się pomiaru i oceny jakości produktu i/lub procesu realizacji . Ocena całego produktu lub jego części jest wyrażana poprzez wskazanie występujących w nich niezgodności lub poprzez zakwalifikowanie produktu jako jednostki niezgodnej . Niezgodność jest to niespełnienie wymagań, które nie oznacza dyskwalifikacji produktu . Jednostka niezgodna to produkt obciążony liczbą niezgodności większą od przyjętej za dopuszczalną lub też wadą, czyli niezgodnością, która nie pozawala na uzyskanie pełnej wartości użytkowej wyrobu . Ocenie podlegają już materiały wejściowe do produkcji, których stan ma znaczący wpływ na jakość wyrobu finalnego. W celu dbałości o jakość materiałów wejściowych do produkcji, zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE Warszawa 2013, str. 43-54 PN-EN ISO 9000:2006 System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE Warszawa 2013, str. 43-54 jakością (SZJ) wg normy ISO 9001, w przedsiębiorstwie powinien być system doboru i weryfikacji dostawców. Podczas współpracy z dostawcami prowadzone są audity u dostawców, a także wykorzystywane są informacje o certyfikatach uzyskanych przez dostawców. Dobra współpraca i działania d[...]

 Strona 1