Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Wawryniuk"

W oczekiwaniu na ustawę Certyfikacja F-gazowa po 4 lipca 2011 r.


  W maju tego roku minęło pięć lat od przyjęcia przez Parlament Europejski Rozporządzenia nr 842/2006 o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Rozporządzenie to przyniosło liczne obowiązki, nakazy i zakazy, których adresatem są głównie właściciele oraz użytkownicy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Głównym celem rozporządzenia F-gazowego jest ograniczenie, zapobieganie, a w efekcie zmniejszenie emisji czynników chłodniczych z grupy HFC. Najważniejszym narzędziem do osiągnięcia tego celu miała stać się certyfikacja osób i firm "prowadzących działalność z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie instalowania, konserwacji oraz serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła", czyli konieczność uzyskiwania specjalnych certyfikatów przez firmy zajmujące się zawodowo klimatyzacją i chłodnictwem oraz ich pracowników. 4 lipca 2011 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 303/2008 z 2 kwietnia 2008 r., ustanawiającym na mocy Rozporządzenia nr 842/2006 minimalne wymagania i warunki dotyczące certyfikacji przedsiębiorstw i personelu, zakończyły się wszelkie okresy przejściowe i wygasły tzw. certyfikaty tymczasowe. Ale certyfikacja przedsiębiorstw i osób zaangażowanych "w instalację, konserwację i serwisowanie stacjonarnych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła" nie może zostać wdrożona w praktyce bez sz[...]

 Strona 1