Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz FIGÓRSKI"

Biomasa: nie - dla współspalania w elektrowniach


  W dniach 21-22 kwietnia br. odbyła się w Berlinie konferencja "The Second Transnational Forum - Bioenergy strategies in Central Europe". Była to konferencja końcowa unijnego projektu 4Biomass “Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!" fi nansowanego w ramach programu Central Europe. W skład konsorcjum projektu wchodziły organizacje z ośmiu krajów: Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Polska była reprezentowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Konferencja była poprzedzona spotkaniem ekspertów z krajów Europy Środkowej tworzących Central European Bioenergy Centre (Środkowoeuropejskie Centrum Bioenergii) utworzone w ramach tego projektu. Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera wiodącego Projektu 4Biomass, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) w Gülzow w północnowschodnich Niemczech. W konferencji w Berlinie wzięli udział przedstawiciele członków Konsorcjum Projektu 4Biomass, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Central Europe, Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy AEBIOM, Federalnego Ministerstwa Śr[...]

 Strona 1