Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN BANASZAK"

40 rocznica śmierci inż. Ludwika Banaszaka

Czytaj za darmo! »

W ubiegłym roku minęła 40 rocznica śmierci inż. Ludwika Banaszaka (zm. 15VIII 1968), wybitnego projektanta, konstruktora i organizatora przemysłu celulozowo-papierniczego, zbrojeniowego i chemicznego na przestrzeni lat 1920-1968, gorącego patrioty, działacza na wychodźstwie w Niemczech (fot. 1), obrońcy-ochotnika w wojnie bolszewickiej (front litewskobiałoruski), niestrudzonego w budowie podstaw nowoczesnego przemysłu (także Centralnego Okręgu Przemysłowego) w niepodległej Ojczyźnie. Dzisiejszy czas jest okresem historycznie doniosłych jubileuszów państwowych i rocznic: 70-lecia powołania programu gospodarczo-społecznego Eugeniusza Kwiatkowskiego budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie rozbiorów. W prestiżowych w[...]

Konferencja Naukowa "COP - wczoraj, dziś, jutro"


  Dla upamiętnienia Wielkiej Budowy Przemysłu w Odrodzonej II RP, w 75-lecie powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, 15 maja br. w Sejmie RP odbyła się Konferencja Naukowa "COP - wczoraj, dziś, jutro", nad którą patronat objął, uczestniczący w niej wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, a prowadzili ją inicjatorzy wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz prof. Marian M. Drozdowski (fot. 1). Konferencja Naukowa "COP wczoraj, dziś, jutro" odbyła się w czasie aktywizacji i konsolidacji oddolnych inicjatyw społeczności dawnych terenów COP-u dla tworzenia nowoczesnej gospoda[...]