Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA WRZEŚNIEWSKA-TOSIK"

Papier z udziałem piór drobiowych

Czytaj za darmo! »

Prace prowadzone w ostatnich latach w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, związane z badaniami nad zagospodarowaniem odpadów keratynowych w postaci piór kurzych, należą do tematów badawczych, których celem jest znalezienie metod zagospodarowania odpadów produkcji rolnospożywczej i przemysłowej. Zagospodarowanie piór, będących produktem odpadowym, jest zagadnieniem bardzo aktualnym, z uwagi na możliwość wykorzystania surowców odtwarzalnych i działanie na rzecz ochrony środowiska. Pióra drobiowe są produktem żywego organizmu, ale nie wykazują budowy komórkowej. Substancją budującą pióro jest włókniste białko - keratyna. Jest to substancja budująca różnego rodzaju twory rogowe zwierząt, takie jak: wełna, pazury, paznokcie, u ptaków także dziób, oraz występuje w[...]

 Strona 1