Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Szczepańska -Woszczyna "

Kształcenie pracowników jako element zarządzania produkcją i innowacyjnością

Czytaj za darmo! »

Rozwój organizacji działalności innowacyjnej w przemyśle na przestrzeni wieków. Aktualne poglądy na sposoby doskonalenia pracowników w przedsiębiorstwie - istota organizacyjnego uczenia się, e-learning i zarządzanie wiedzą. Przykładem motywacji do działania proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie - czynniki stymulujące to działanie. Organization development of industrial innovation activity during the course of ages. Present opinions about methods of workers improving in enterprise - the essence of learning organization, e-learning and knowledge management. Motives for innovation activity in enterprise - stimulation factors of this activity. Słowa kluczowe: organizacja przedsiębiorstwa, innowacyjność w przedsiębiorstwie, kształcenie pracowników, zaangażowanie pracowników Key words: bus[...]

 Strona 1