Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Jusik"

Bakteriocyny jako składniki opakowań o działaniu przeciwdrobnoustrojowym

Czytaj za darmo! »

Bakteriocyny mogą być składnikami wielu opakowań stosowanych do pakowania żywności. Te naturalne i bezpieczne dla człowieka związki nadają przeciwdrobnoustrojową aktywność wielu materiałom opakowaniowym i z powodzeniem mogą być wprowadzane do powłok jadalnych. O atrakcyjności stosowania bakteriocyn decyduje również fakt, że substancje te są pozbawione smaku, zapachu i aromatu oraz w żaden sp[...]

Substancje przeciwdrobnoustrojowe w opakowaniach

Czytaj za darmo! »

Wiele substancji o aktywności antagonistycznej względem drobnoustrojów chorobotwórczych oraz powodujących psucie się żywności może być wykorzystywanych do tworzenia opakowań o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Komponentami takich opakowań może być szereg naturalnych i całkowicie bezpiecznych dla człowieka związków otrzymywanych z surowców roślinnych, zwierzęcych lub wytwarzanych przez mikro[...]

Wprowadzanie substancji przeciwdrobnoustrojowych do opakowań

Czytaj za darmo! »

Czynnikami, za pomocą których można nadawać opakowaniom aktywność przeciwdrobnoustrojową jest wiele związków chemicznych. Związki te mogą być wbudowywane do opakowań (folii i filmów jadalnych) w trakcie produkcji lub stosowane do powlekania ich powierzchni. Można je również immobilizować na polimerach za pomocą wiązań jonowych lub kowalencyjnych. Dobrze opracowane i przebadane opakowania z substancjami przeciwdrobnoustrojowymi zmniejszają stopień mikrobiologicznego zakażenia powierzchni produktów oraz ograniczają rozwój niepożądanych drobnoustrojów podczas transportu i przechowywania. Stosowanie substancji przeciwdrobnoustrojowych jako dodatków do opakowań pozwala na lepsze wykorzystanie ich konserwujących właściwości. Anna Sip, Piotr Jusik: Introducing of antimicrobial substan[...]

 Strona 1