Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Bartek Stawicki"

Gospodarowanie energią w przemyśle papierniczym

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Przemysł celulozowo-papierniczy jest jednym z głównych konsumentów energii w sektorze przemysłowym. W 2003 r. zużycie energii przez ten przemysł w skali światowej wynosiło 6000 PJ (6% całkowitego zużycia energii przez przemysł), podczas gdy w Europie całkowite zużycie energii wynosiło 1300 PJ. W przemyśle celulozowo-papierniczym generowane są różne formy produktów ubocznych o r[...]

Aspekty środowiskowe i ekonomiczne zagospodarowania odpadów z przerobu surowca wtórnego

Czytaj za darmo! »

Recykling papieru ma pierwszorzędne znaczenie zarówno z powodów ekonomicznych, jak i ekologicznych, gdyż redukuje ilość odpadów trafiających na wysypiska. Tylko w Europie w 2006 r. 48 mln ton makulatury wykorzystano do produkcji papieru i tektury. Makulatura nie składa się w 100% z włókien celulozowych (jak teoretycznie mogłoby się wydawać). W czasie użytkowania, następnie zbiórki i przygoto[...]

Zapobieganie pękaniu tektury falistej na linii nagniatania - rozwiązanie BIMKemi DOI:


  Pękanie testlinera wzdłuż linii nacięcia bądź nagniatania jest powtarzającym się problemem w przetwórstwie tektury falistej. Pojawia się w momencie składania. Występuję głównie w okresie zimowym, gdy zmieniają się warunki magazynowania papieru i tektury (wahania wilgotności). Wielu producentów tektury falistej i opakowań stosuje regulację wilgotności w otoczeniu procesu produkcyjnego. Jest to jednak rozwiązanie chwilowe i nie wystarcza, by dostatecznie zabezpieczyć testliner przed pękaniem w procesie dalszej obróbki. Przechowywanie, magazynowanie i transport testlinera przed procesem produkcji tektury falistej oraz sam proces (zmiany wilgotności i temperatury powierzchni testlinera) przyczyniają się do zmian w strukturze powierzchniowej. Efektem końcowym jest pękanie - kruszenie się powierzchni oraz problemy w kolejnych etapach przetwórstwa tektury falistej. Konsekwencją jest "zapadanie się" opakowań podczas składowania w stosach, trudności przy formowaniu pudeł, ich przechowywaniu i transporcie. Powierzchnia testlinera musi wykazywać doskonałe właściwości wytrzymałościowe, być elastyczna i podatna na: składanie, ściskanie, zgniatanie krawędziowe i płaskie oraz przepuklenie (procesy, które towarzyszą produkcji tektury falistej oraz jej obróbki przy formowaniu pudeł i opakowań). BIM Kemi opracowało technologię wspomagającą proces produkcji testlinera. Dzięki zastosowaniu technologii BIM[...]

Zapobieganie powstawaniu śluzu w procesach produkcji papieru bez użycia biocydów i środków toksycznych DOI:


  W nowoczesnych papierniach występują tendencje do zamykania obiegów wodnych i pracy w środowisku możliwie zbliżonym do obojętnego. Obydwie te tendencje sprzyjają wzrostowi mikroorganizmów, szczególnie bakterii. W niektórych papierniach stosowanie mas makulaturowych w umiarkowanej temperaturze dodatkowo sprzyja obecności i rozwojowi mikroorganizmów. Większość mikroorganizmów obecnych w wodzie obiegowej jest nieszkodliwych, lecz niektóre powodują powstawanie problemów, ponieważ tworzą kolonie na powierzchniach, co prowadzi do tworzenia się osadu biologicznego w postaci śluzu. Działanie mikroorganizmów w celulozowniach i papierniach przyczynia się do konieczności zwiększenia częstotliwości czyszczenia maszyn i urządzeń i podwyższa koszty eksploatacji, powoduje pojawianie się problemów mających wpływ na pogorszenie jakości papieru lub tektury (plamy i dzi[...]

Zapobieganie powstawaniu śluzu w procesach produkcji papieru bez użycia biocydó i środków toksycznych DOI:


  Zgodnie z zapowiedzią w PP 1/2017 s. 28, kontynuujemy prezentację technologii BIM Kemi - skutecznego rozwiązania zapobiegającego powstawaniu śluzu bez użycia biocydów i środków toksycznych. Przedstawimy zalety stosowania inhibitora powstawania błony biologicznej, związane z jednoczesnym działaniem trzech różnych mechanizmów, opowiemy jak działa Bimogard, przedstawimy strategie jego dozowania i podamy referencje. W papiernictwie stosuje się zwykle biocydy w celu kontroli mikroorganizmów. Jednak wzrost świadomości społeczeństwa w odniesieniu do ochrony środowiska wpłynął na wydanie ostrych przepisów dotyczących stosowania biocydów (w tym śluzobójczych) w procesie wytwarzania papieru. Spowodowało to znaczące ograniczenie liczby środków toksycznych dopuszczonych do stosowania w papiernictwie. Dlatego właśnie zapobieganie powstawaniu śluzów bez użycia biocydów wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem na teraz i na przyszłość. Jest to sprawdzona i skuteczna technologia, pod warunkiem, że używa się właściwego produktu. Tworzenie się błony biologicznej przebiega w pięciu, wyraźnie różniących się, etapach. Dlatego próby zahamowania powstawania błony biologicznej muszą przebiegać z zastosowaniem mechanizmu oddziałującego na więcej niż jeden z nich. Technologia Bimogard może być stosowana jako część programu pozwalającego utrzymać powierzchnię maszyny w czystości w celu zapewnienia optymalnej produkcji papieru. Obieg w maszynie papierniczej stwarza idealne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Stale dostarczane są substancje odżywcze, a wartość pH, temperatura, zawartość soli itd. kształtują się na poziomie sprzyjającym wzrostowi mikroorganizmów. W przemyśle papierniczym aktywność mikrobiologiczna może powodować występowanie wielu różnych problemów, spośród których najtrudniejszym jest tworzenie się błony biologicznej. Od czasu, gdy w przemyśle papierniczym zaczęto stosować oczyszczanie wody, wykorzystuje się różne technologie kontroli [...]

Aplikacje powierzchniowe BIM Kemi Technologie BIM BA DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemysł opakowaniowy sam w sobie jest bardzo innowacyjny i wymaga wysoko wyspecjalizowanych niszowych produktów z wartością dodaną. Technologia BIM BA została opracowana w celu zapewnienia funkcjonalnych powłok w opakowaniach żywności i wyrobów niespożywczych, poprzez nadawanie właściwości pozwalających na nieprzenikanie olejów, tłuszczu i wody, przy jednocz[...]

 Strona 1  Następna strona »