Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ PIEC"

Racjonalizacja użytkowania paliw w piecach pokrocznych Walcowni Średniej

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych czynników decydujących o cenie, a tym samym o konkurencyjności danego wyrobu, jest koszt jego wytworzenia (produkcji). Hutnictwo jako ta dziedzina, dla której gospodarka paliwami i energią ma tak znaczący wpływ na kształtowanie się kosztów wytwarzania, powinno nieustannie dążyć do racjonalizacji użytkowania energii. W artykule przedstawiono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania paliw i energii w piecach pokrocznych podczas nagrzewania wsadu stalowego przed walcowaniem. Dokonano oceny energetycznej pracy pieców na podstawie dokumentacji technicznej oraz danych pomiarowych. W rezultacie dokonania takiej oceny przedstawiono propozycje efektywnego wykorzystania paliw dostarczonych na Walcownię Średnią, w szczególności w dwóch piecach pokrocznych o wydajności[...]

 Strona 1