Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Pilch"

Leśne kościoły w Beskidzie Śląskim

Czytaj za darmo! »

Reformacja na Śląsk Cieszyński dotarła już w pierwszej połowie XVI wieku, ale dopiero pod rządami księcia Wacława Adama (1545-1579) na ewangelicyzm przeszła większość mieszkańców księstwa cieszyńskiego. Wyznawcami nowej wiary zostali nie tylko rządzący, ale wszystkie ówczesne warstwy społeczne. Sytuacja zmieniła się, kiedy władzę przejął Adam Wacław (1579- 1615) syn Wacława i Katarzyny Sydonii - początkowo gorliwy wyznawca ewangelicyzmu, w 1610 przechodzi na katolicyzm. Zapoczątkowało to - najpierw tylko w dobrach książęcych - trudny okres ucisku i prześladowań ewangelików. W 1653 roku zmarła księżna Elżbieta Lukrecja (na niej kończy się linia Piastów cieszyńskich), w rok później, powołana przez cesarza Ferdynanda III, tzw. komisja religijna odebrała ewangelikom Śląska Cieszyńskiego wszystkie kościoły. Ludność, przywykła do odprawiania nabożeństw w języku ojczystym, teraz nie mogąc się gromadzić w kościołach, korzystała z posługi wędrownych kaznodziejów, którzy na te tereny potajemnie przybywali głównie z Górnych Węgier (dzisiejsza Słowacja), ale też i z Dolnego Śląska czy z Polski. Było tych miejsc wiele, często zmienianych dla uniknięcia represji. Do naszych czasów dzięki ustnym przekazom zachowała się pamięć o dziewięciu takich miejscach, wszystkie znajdują się w górach w Beskidzie Śląskim. Sytuacja uległa poprawie w 1709 r., kiedy to za wstaw[...]

Georury w konstrukcji wałów przeciwpowodziowych


  Wśród materiałów geosyntetycznych, z których większość pełni funkcję zbrojenia, drenażu lub separacji, istotne miejsce zajmują geokompozyty uzyskane przez odpowiednie połączenie dwóch lub większej liczby geosyntetyków "podstawowych", takich jak geosiatki, geowłókniny czy geotkaniny. Pełnią one kilka funkcji jednocześnie i pozwalają budować bardzo trwałe, ekonomiczne i proste w realizacji konstrukcje. Jednym z takich specjalistycznych rozwiązań są georury, wykorzystywane m.in. do ochrony wałów przeciwpowodziowych. Charakterystyka georur Georury stosowane są we wszelkiego rodzaju gruntowych budowlach liniowych, zwłaszcza hydrotechnicznych, m.in. do budowy i renowacji wałów przeciwpowodziowych, konstrukcji ostróg, falochronów, kierownic rzek, umocnień brzegu morskiego, zapór. Wypełniona georura tworzy rdzeń budowli lub konstrukcję startową, na którą układany jest np. narzut kamienny bądź gruntowy, zakrywający materiał tworzący płaszcz przed długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV i wandalizmem. Projektowanie Stosowanie georur powinno być poprzedzone szczegółową analizą i obliczeniami. Ze względu na skomplikowany charakter pracy konstrukcji należy przeanalizować jej statykę, sprawdzając najbardziej realne i możliwe do wystąpienia w danych warunkach mechanizmy zniszczenia, takie jak np.[...]

 Strona 1