Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR MICHAŁOWSKI"

Informacja o środowisku

Czytaj za darmo! »

Dla przezwyciężenia zagrożeń ekologicznych i społecznych już od ćwierćwiecza podejmuje się wysiłki mające na celu ukierunkowanie gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta zakłada, że każda decyzja o znaczeniu strategicznym i wszystkie ważniejsze decyzje o znaczeniu taktycznym, podejmowane na wszystkich poziomach zarządzania, muszą być rozpatrywane jednocześnie z trzech punktów widzenia: gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Analizując skutki decyzji dotyczących aspektu przyrodniczego, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu programowane lub podejmowane działania wpłyną na stan środowiska. Dotychczas w gospodarowaniu środowiskiem nie dostrzegano niedostatecznego rozpoznania ogniw przebiegu informacji w ekosystemac[...]

 Strona 1