Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard TADEUSIEWICZ"

Porozmawiaj ze swoim autem!

Czytaj za darmo! »

Postęp techniki zmierza w takim kierunku, by jak najwięcej czynności, które trzeba wykonać, żeby zaspokoić różne potrzeby ludzi, mogły wykonać za nas usłużne maszyny. Najpierw ludzie wymyślili narzędzia, żeby nie angażować do różnych czynności własnego ciała. Motyką można spulchnić ziemię lepiej, niż gołą ręką, uderzając młotem można wbić kołek szybciej i głębiej niż uderzając piętą itd. Potem wymyślili różne silniki, żeby narzędzi nie trzeba było napędzać wyłącznie wysiłkiem własnych mięśni. Po epoce mechanizacji nadeszła era automatyzacji, w której usłużne automaty i roboty sterują w naszym zastępstwie zmechanizowanymi narzędziami - a człowiek wyłącznie stawia im zadania. Pozornie wydaje się, że w tym rozwoju "doszliśmy do ściany". Przecież tego, że to my stawiamy mas[...]

O celowości zastosowania sieci neuronowych w problemach związanych z elektrotechniką

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia w sposób ogólny możliwości i zalety używania sieci neuronowych w zagadnieniach związanych z elektrotechniką. Przedstawiono problemy związane z tworzeniem modeli neuronowych oraz z ich używaniem w sterowaniu systemów oraz w tworzeniu prognoz. Opisano ogólnie budowę sztucznego neuronu oraz strukturę sieci neuronowej, koncentrując uwagę na sieciach typu MLP, RBF oraz liniowych. Omówiono też ogólnie metody uczenia sieci oraz wybrane problemy pojawiające się przy realizacji procesu uczenia. Abstract. Paper gives general overview of the opportunities and advantages of neural networks treated as a tool for electrical system modeling. Problems of applications of neural networks in control of electrical systems as well as forecasting are considered and discussed. General de[...]

Maszyny uczące się

Czytaj za darmo! »

Najłatwiej jest zauważyć te zalety maszyn, które wiążą się z naszym wygodnictwem, czy nawet lenistwem. Nie wstydźmy się tego - w ciągu tysięcy lat rozwoju cywilizacji właśnie lenistwo odgrywało zawsze zasadniczą rolę, napędzając postęp. W końcu człowiek stworzył wszystkie maszyny wyłącznie po to, żeby się samemu nie trudzić konieczną do wykonania pracą! Dlatego zastanawiając się nad tym, dlaczego lubimy maszyny uczące się, musimy przyznać, że głównie dlatego, że nie trzeba ich programować, tylko wystarczy pokazać im odpowiednią liczbę przykładów poprawnie rozwiązanych zadań. Na tej podstawie maszyna ucząca się sama znajdzie metodę ich rozwiązywania, a potem tę metodę będzie z powodzeniem stosować do rozwiązywania innych problemów, wyręczając nas w pracy. Czy to nie wsp[...]

Zastosowania sieci neuronowych w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Ekologia jest dziedziną bardzo rozległą i wymagającą stosowania wielu różnych narzędzi, w tym m.in. także matematycznych i informatycznych. Należy dodać, że w różnych dziedzinach ekologii potrzebne są narzędzia o zróżnicowanych właściwościach. Czego innego potrzebują projektanci, tworzący systemy ochrony środowiska (np. oczyszczalnie ścieków lub elektrofiltry montowane w elektrowni), inaczej używają komputerów specjaliści zajmujący się bieżącym sterowaniem takich urządzeń, innych narzędzi używają do bieżącej kontroli badacze monitorujący stan środowiska, inna matematyka ma zastosowanie przy diagnozowaniu stanu obiektów, a jeszcze inne narzędzia wykorzystuje się do tworzenia krótko- albo długookresowych prognoz. Jeśli można mówić o czymś, co te odległe dziedziny łączy, to jest to pojęcie modelu. Dobry stym. Dlatego obok modeli dokładnych stosujemy często modele behawioralne, tym się cechujące, że ich wewnętrzna budowa i zasada działania absolutnie nie muszą odpowiadać analogicznym elementom w oryginalnym (podlegającym modelowaniu) systemie, natomiast działanie modelu odpowiada (najdokładniej, jak to tylko jest osiągalne w danej technice) zachowaniu oryginalnego systemu (rys. 2). Do tego właśnie celu znakomicie nadają się sieci neuronowe. Sieci neuronowe, których budowę i działanie każdy może poznać na domowym komputerze korzystając z programów, które są udostępnione (bezpłatnie!) na stronie http://home.agh.edu.pl/~tad są uproszczonymi technicznymi imitacjami biologicznych systemów neuronowych, czyli (mówiąc w uproszczeniu) fragmentów ludzkiego mózgu. Sieci te są najlepszymi aktualnie dostępnymi narzędziami zużywanymi do tworzenia modeli behawioralnych. Korzystają z tego specjaliści różnych dziedzin, w tym oczywiście także ekolodzy. Jednym z najwybitniejszych specjalistów z zakresu sieci neuronowych jest prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Było[...]

Zastosowania sieci neuronowych w ochronie środowiska (2)

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze mówiliśmy o rozwiązywaniu przez sieć neuronową jakiegoś abstrakcyjnego zadania, spróbujmy jednak zbliżyć to zagadnienie do potrzeb praktyki ekologicznej. Zacznijmy od prostego zadania modelowania jakiegoś wybranego obiektu, na przykład środowiska naturalnego z zakładem przemysłowym, w którym możemy kontrolować trzy elementy procesu technologicznego wpływające na emisję zanieczyszczeń, a jako efekt naszych działań obserwujemy zmiany dwó[...]

Wielogłos o polskiej informatyce

Czytaj za darmo! »

Powierzono mi obowiązek przygotowania sesji, która w ramach obrad Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przedstawiała polską informatykę. Zadanie to było niezwykle trudne, biorąc pod uwagę limitowany czas, jaki tej tematyce można było poświęcić w ramach Zjazdu oraz rozległość i różnorodność działań składających się na współczesną informatykę zarówno na świecie, jak i w Polsce. Udało się jednak zmontować sesję, której hasłem przewodnim był "Udział polskich inżynierów w rewolucji informacyjnej przełomu XX i XXI wieku".O tym, że na przełomie XX i XXI w. mamy do czynienia z rewolucją informatyczną, wie każde dziecko. Wszechobecne komputery, towarzyszące nam praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy, w szkołach, szpitalach, samochodach i na lotniskach, w domach - są owocem tej właśnie rewolucji. Informatyka decyduje dziś o tym, jak pracujemy i jak odpoczywamy, a jej rola we wszystkich dziedzinach, w których jest stosowana, ustawicznie rośnie. STOS PACIERZOWY W szczególności internet jest czymś więcej, niż po prostu jeszcze jednym środkiem k[...]

Korzystają wszyscy, cenią nieliczni


  Z osiągnięć techniki korzystają dziś wszyscy i na każdym kroku. Wprost trudno sobie wyobrazić, jak by wyglądał współczesny świat bez ogromnego postępu techniki, jaki miał miejsce w ostatnich stuleciach.Tkaniny, z których wytwarzamy ubrania, domy w których mieszkamy lub zaspokajamy różne potrzeby (także kulturalne!), pojazdy, którymi się przemieszczamy, środki łączności, których używamy, narzędzia służące do pracy i rozrywki, przyrządy pozwalające lepiej poznawać świat i skuteczniej walczyć z chorobami - wszystko to jest wytworem techniki. To dzięki technice, jaką wytworzył gatunek homo sapiens, stał się on gatunkiem niepodzielnie panującym na Ziemi. Ludzkość osiągnęła aktualny stan rozwoju cywilizacyjnego dzięki technice i w rozwoju techniki pokłada nadzieję na dalszy rozwój w przyszłości. Czy jednak z tym powszechnym korzystaniem z osiągnięć techniki wiąże się stosowne docenianie tych, którzy tę technikę tworzą, rozwijają i wdrażają do praktyki? Ależ skąd! Wśród ludzi, którzy sami siebie chętnie postrzegają (i przeds[...]

Inżynier - czy to nadal brzmi dumnie? DOI:


  Kiedy wiele lat temu wybierałem studia techniczne, byłem pod wrażeniem różnych dzieł literackich, w których przedstawiano inżynierów i ich dzieła w bardzo korzystnym świetle. W powieściach Verne’a inżynier był człowiekiem, który nawet na bezludnej wyspie potrafił zbudować cywilizację, przed którym otwierały się głębiny oceanów i przestworza powietrzne, który potrafił dotrzeć do Księżyca i do wnętrza Ziemi... To było fascynujące! Oliwy do ognia dolewały powieści powstające w moich czasach szkolnych (lata 60.), które pochłaniałem masowo i bezkrytycznie, chociaż prawdę mówiąc dzisiaj widzę, że były to kiczowate “produkcyjniaki". W większości z nich jednak poza mądrym i dalekowzrocznym sekretarzem partii (będącym niezbędnym składnikiem każdego takiego “dzieła") występowali inżynierowie i technicy. I oni mnie fascynowali jako ludzie tworzący nowe maszyny, znajdujący nowe metody wznoszenia budowli, przerzucający mosty nad rzekami i pr[...]

Wybrane problemy dozoru technicznego w warunkach szerokiego zastosowania robotów antropomorficznych DOI:


  Streszczenie W pracy omówiono problemy, które moga sie pojawic w sferze działania dozoru technicznego, w chwili gdy w przedsiebiorstwach obok obecnie uzywanych robotów stacjonarnych pojawia sie takze roboty mobilne, zwłaszcza antropomorficzne. Najpierw przedstawiono w skrócie problemy, które juz teraz wiaza sie z typowymi robotami stacjonarnymi. Nastepnie wyjasniono powody zmierzania do budowy i wykorzystania robotów antropomorficznych. Na koniec zarysowano problemy, jakich mozna sie spodziewac gdy roboty antropomorficzne rzeczywiscie pojawia sie z przedsiebiorstwach, a zwłaszcza na halach produkcyjnych.mach, zwłaszcza ze wzrost liczby robotów takze w polskim przemysle jest nieuchronny. Mozna pozwolic sobie na taka prognoze, poniewaz Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych stwierdził, ze 83 proc. polskich przedsiebiorstw, które sie ostatnio zrobotyzowały, zanotowało z tego powodu wzrost produkcji. Warto takze zauwazyc, jakie to były przedsiebiorstwa. Prawie połowa z nich (47 proc.) zwiazanych było z motoryzacja, na drugim miejscu były przemysł metalowy i przemysł chemiczny (po 15 proc.), natomiast przemysł spozywczy stanowił zaledwie 4 proc. Z typowymi robotami pozornie jest łatwej Typowe roboty stacjonarne (rys. 1), pracujace samodzielnie albo w grupach (rys. 2), nie stwarzaja nowych jakosciowo problemów w zakresie dozoru technicznego. Mozna je nadzorowac i kontrolowac tak jak wszystkie inne maszyny - oczywiscie z uwzglednieniem ich mechatronicznej natury. Ale miedzy stacjonarnym robotem a obrabiarka numeryczna nie ma jakiejs zasadniczej róznicy (w zakresie dozoru technicznego). Jedyne, na co trzeba zwrócic uwage, to na to, ze typowy robot nie ma sensorów pozwalajacych na percepcje jego otoczenia, wiec w szczególnosci moze byc narazony na kolizje z innymi robotami, z którymi dzieli te sama czesc przestrzeni roboczej, albo co gorsza - z ludzmi. P[...]

 Strona 1  Następna strona »