Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Rosłan-Kuhn"

Konferencja RRC-06 - Regionalny Plan Cyfrowy i Porozumienie Regionalne GE06

Czytaj za darmo! »

Regionalna Konferencja Radiokomunikacyjna RRC-06 była, nawet w porównaniu z radiokomunikacyjnymi konferencjami światowymi WRC, wydarzeniem szczególnym. Jej zadaniem było bowiem opracowanie i doprowadzenie do uzgodnienia planu częstotliwości w pasmach radiodyfuzyjnych dla potrzeb naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej w skali subregionu. Wypracowane na tej konferencji porozumienie będzie [...]

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce z perspektywy połowy 2008 roku

Czytaj za darmo! »

W Europie proces konwersji analogowo-cyfrowej w zakresie te- lewizji naziemnej nabrał znacznego przyśpieszenia. Wynika to z jednej strony z konieczności ograniczenia kosztów emisji rów- noległej, z drugiej strony z oczekiwań korzyści finansowych, jakie może przynieść wykorzystanie dywidendy cyfrowej przez dostaw- ców konwergentnych usług telekomunikacyjnych. Dokument Ko- misji Europejskiej z grudn[...]

Analogowa wyspa - czy cyfrowe radio DAB+


  Nowe techniki i technologie budzą zarówno nadzieje, jak i obawy - nadzieje wśród użytkowników nowości, obawy wśród podmiotów, które muszą ponieść koszty innowacji. Tak jest i z radiem cyfrowym DAB+. Komercyjni nadawcy radiowi wręcz straszą radiem cyfrowym jako medium drogim i niepotrzebnym. W ten sposób próbują odwlec nieuchronne zmiany. Nie są przy tym konsekwentni. Mówiąc o kosztach cyfryzacji, na które ich nie stać, płacą za reklamę, mającą zniechęcać do radia cyfrowego. Warto przypomnieć, że zmianę w sposobie odbioru programu radiowego przeżywaliśmy dotychczas w Polsce dwukrotnie: z początkiem lat 60. XX wieku przejście z tradycyjnej radiofonii długo- i średniofalowej AM do radiofonii ultrakrótkofalowej FM, a z końcem XX wieku z tzw. dolnego w górne pasmo UKF. Obie zmiany dotykały każdego słuchacza i jego odbiornika, obie były ostro krytykowane. Zapoczątkowana w październiku 2013 r. zmiana techniki analogowej na cyfrową ma charakter bardziej rewolucyjny w sposobie podejścia do radia jako medium w ogóle. Poza tym wpływa na polski rynek radiowy, a więc musi budzić kontrowersje. Przeciwko wprowadzaniu naziemnej radiofonii cyfrowej w Polsce są przywoływane różne argumenty natury techniczno-technologicznej, społecznej, ekonomicznej, a nawet międzynarodowej. Do kilku z nich warto się odnieść.Jednym z argumentów koronnych i zawsze przytaczanych jest trwający podobno od prawie 20 lat proces implementacji DAB w Wielkiej Brytanii. Ostatnio dodatkowo podkreśla się przesunięcie terminu decyzji o dacie ostatecznego wyłączenia emisji analogowej FM jako dowód na klęskę systemu. To prawda, że Wielka Brytania jako jedna z pierwszych w Europie rozpoczęła emisję programów radiowych w standardzie DAB Eureka 147 w końcu lat 90. ubiegłego wieku. Emitowano ok. 400 lokalnych programów cyfrowych, funkcjonowały też dwa multipleksy ogólnokrajowe. Z początkiem XXI wieku firma PURE wprowadziła na rynek brytyjski odbiornik przenośny (tzw. kitchen radio) w cenie[...]

Digital audio broadcasting - stara czy nowa technika ?


  W połowie ubiegłego roku została w Polsce definitywnie wyłączona naziemna telewizja analogowa. Sygnał analogowy dostępny jest jeszcze w sieciach kablowych, jednakże oferta operatorów dostarczających tę usługę również powoli się kurczy. Wydawać by się mogło, że zakończywszy ten proces konwersji weźmiemy się w Polsce ostro za drugi: likwidację jedynej analogowej wyspy - radiofonii UKF FM. Jest jeszcze po temu inny powód: wraz z wyłączeniem telewizji analogowej z pasma III istnieje potencjalna możliwość budowy wszystkich trzech multipleksów radiowych objętych Planem GE06, a za rok wejdzie w życie art. 12 akt końcowych konferencji RRC06 obwieszczający koniec ochrony telewizyjnych stacji analogowych w rejonach na wschód od polskiej granicy. Będzie to oznaczać możliwość wykorzystania wszystkich uzgodnionych dla Polski zasobów widma w paśmie III po 16 czerwca 2015 r. Proces konwersji analogowo-cyfrowej emisji radiowej znacznie się różni od tego, któremu podlegała telewizja naziemna. Po pierwsze, na nowe zagospodarowanie pasma częstotliwości 87,5 - 108 MHz zajmowanego obecnie przez radiofonię UKF FM nie ma atrakcyjnego kandydata i jednocześnie nie ma międzynarodowych uzgodnień dotyczących terminu jego zwolnienia dla innych potrzeb, tak jak to było w przypadku telewizji. Po drugie przystosowanie radiowego odbiornika analogowego do odbioru cyfrowego jest znacznie bardziej skomplikowane, a w przypadku niektórych standardów wręcz niemożliwe, podczas gdy do odbioru telewizji cyfrowej wystarczył dekoder-przystawka, zwany pospolicie set-top-box-em. Po trzecie telewizja odgrywa obecnie rolę społeczną znaczniejszą niż radio, stąd procesowi przejścia na nadawanie cyfrowe w telewizji naziemnej towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie zarówno wśród odbiorców, jak i decydentów na różnych poziomach władzy. Jednakże cyfryzacja radiofonii naziemnej jest procesem nieuchronnym. Obecnie istnieje już na świecie kilka standardów radiofonii cyfrowej, któr[...]

Telewizja mobilna, jej szanse i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku polski odbiorca uzyska dostęp do nowej usługi - telewizji mobilnej. Ogłoszony 10 października 2008 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technice DVB-H na terenie całego kraju został rozstrzygnięty. Jego zwycięzca energicznie przystąpił do działań zmierzających do jak najszybszej implementacji usługi na terenach objętych zasięgiem częstotliwości postawionych przez UKE do dyspozycji w okresie przejściowym, to jest do czasu wyłączenia telewizji analogowej. Korzystając z tej okazji, warto dokonać małego podsumowania odpowiadającego na pytania: co to jest telewizja mobilna (ze szczególnym uwzględnieniem standardu [...]

 Strona 1