Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA SAJEWICZ"

Bezformaldehydowe środki sieciujące do włókien celulozowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono dane literaturowe dotyczące środków sieciujących do bezformaldehydowej apretury tkanin. Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem kwasu butano-tetra-karboksylowego i kwasu cytrynowego w kąpielach impregnacyjnych przeznaczonych dla powszechnie stosowanej i taniej niemerceryzowanej tkaniny bawełnianej. roduktami obecnie stosowanymi do szlachetnej impregnacji tkanin w celu nadania[...]

Estry alifatycznych kwasów dikarboksylowych i kwasu cytrynowego. Nowoczesne, ekologiczne środki sieciujące dla bawełny.

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad opracowaniem zamiennika aplikacyjnego kwasu butanotetrakarboksylowego w oparciu o estry etylowe dikarboksylowych kwasów alifatycznych i kwas cytrynowy. Wykonano syntezę środków wg opracowanej koncepcji i ustalono właściwości aplikacyjne uzyskanych produktów. Diethyl (ethane, propane, butane)dioates were transesterified each with citric acid, e.g., conc. sulfuric [...]

Mopol - środek do powlekania mocznika granulowanego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac nad uściśleniem składu surowcowego oraz parametrów technologicznych, pozwalających uzyskać środek do powlekania granulowanego mocznika, oparty na Silekolu, formalinie i glikolu dietylenowym, który podczas nanoszenia na granulki nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego stężenia formaldehydu w miejscu pracy. Mocznik granulowany z naniesioną na powierzchnię granulek[...]

Wpływ polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ procesu polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego z dodatkiem lub bez dodatku bezwodnika maleinowego, w obecności tlenu, na jego właściwości smarne i stabilność oksydacyjną. Otrzymane oleje poddano analizie termoanalitycznej, którą wykorzystano do oceny ich odporności oksydacyjnej oraz wpływu metody modyfikacji na odporność oksydacyjną. Omawiana modyfikacja chemiczna o[...]

Zabezpieczanie mocznika granulowanego przed zbrylaniem i pyleniem

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwiązanie techniczne zastosowane w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA wprowadzające niskonakładowy sposób kondycjonowania mocznika granulowanego. Uniknięto budowy bębna powlekającego, który stosuje się w technologiach produktów sypkich modyfikowanych powierzchniowo. Zastosowany środek do powlekania o nazwie "Mopol", rozpylony za pomocą odpowiedniej dyszy tworzy areozol, równomie[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

 Strona 1