Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Ostrowski "

Radiofonia cyfrowa w systemie DAB+


  DAB+ (Digital Audio Broadcasting) jest cyfrową metodą naziemnej transmisji sygnałów radiowych. DAB+ pozwala na nieporównywalnie efektywniejsze wykorzystanie widma częstotliwości, niż w przypadku tradycyjnego radia analogowego. Zamiast tylko jednego programu na jedną częstotliwość, jak to jest w przypadku FM, DAB+ pozwala na emisję osiemnastu programów na jednej częstotliwości. Interferencje, które zwykle towarzyszą emisji analogowej, spowodowane falami radiowymi odbitymi od budynków i wzniesień, w systemie DAB+ są wyeliminowane. Jako, że DAB+ wybiera najsilniejszy nadajnik w okolicy, odbiór jest znacznie lepszy. DAB+ jest nadawany w sieciach naziemnych i odbiorcy mogą odbierać za pomocą szerokiej gamy odbiorników dostępnych na rynku. DAB został stworzony dla odbioru mobilnego, więc słuchacze mogą swobodnie odbierać programy w samochodzie i w ruchu. Obecnie ponad 500 milionów ludzi na całym świecie może odbierać ponad 1000 serwisów z systemowej rodziny DAB (Eureka-147). Warto wspomnieć, że system DAB Eureka-147 został stworzony przez Europę dla Europy, w celu zachowania kompatybilności na całym kontynencie, jednak atrakcyjność, otwartość i elastyczność systemu sprawiła, że znalazł zastosowanie również na innych kontynentach. Poniżej przestawiono aktualną sytuację w kontekście wykorzystania systemu DAB na świecie opracowaną przez WorldDMB. WorldDMB WorldDMB (Digital Multimedia Broadcasting) jest międzynarodową organizacją pozarządową, której celem jest koordynacja implementacji cyfrowych technologii emisji radiowych z rodziny Eureka-147 takich jak DAB, DAB+ i DMB na całym świecie. WorldDMB wspiera międzynarodową współpracę pomiędzy nadawcami, dostawcami serwisów danych, operatorami sieci, wytwórcami sprzętu, rządami, organizacjami regulującymi rynki radiowe na świecie w celu łagodnego wprowadzenia serwisów cyfrowego radia opartych na technologii DAB. WorldDMB zrzesza 70 organizacji i firm z 25 krajów (Polska nie jest rep[...]

DAB+ WIĘCEJ NIŻ RADIO DOI:10.15199/59.2017.6.93


  Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe? Na ten temat toczą się ożywione dyskusje, podczas gdy Norwegia w dniu 11 stycznia 2017 roku rozpoczęła proces wyłączania analogowego radia FM, który zakończy się w grudniu tego roku. Radio cyfrowe DAB+ poszerzyło tam znacząco ofertę programów ogólnokrajowych do 30. Radio FM dostarczało ich tylko 5. W Szwajcarii proces wyłączenia emisji analogowych potrwa od roku 2020 do 2024. Wyłączenie starego systemu emisji poważnie rozważane jest też w Wielkiej Brytanii i Danii. 2. DLACZEGO RADIO FM NIE PRZETRWA? 2.1. Problemy i zagrożenia związane z analogową raJdesiot fwonieiąle rpoozwsieowdócwzą, FdlMa których radio analogowe FM nie może się dalej rozwijać. Wśród najważniejszych są:  zatłoczone pasmo częstotliwości używane przez radiofonię FM, co nie tylko uniemożliwia poszerzenie oferty programowej dla słuchaczy, ale też nie daje szansy na uzupełnienie pokrycia istniejących programów (szczątkowe pokrycie programów Polskiego Radia PR24 i Dwójki),  rosnące zakłócenia pociągające za sobą kurczenie się zasięgów stacji,  nieefektywność widmowa  nieefektywność ekonomiczna  nieekologiczność emisji analogowych 2.2. Rekomendacja Europejskiej Unii Nadawców Europejska Unia Nadawców (EBU - European Broadcasting Union) w roku 2013 wydała rekomendację EBU-R138 Digital Radio Distribution in Europe, w której zauważywszy, że radio odgrywa wciąż istotną rolę na kontynencie europejskim, jest odbierane przez większość Europejczyków w domu, w pracy i w drodze, oraz że naziemna radiofonia rozsiewcza jest jedyną darmową i opłacalną metodą prawdziwego mobilnego odbioru, szczególnie w samochodach, rekomenduje między innymi:  natychmiastowe wdrożenie cyfrowej radiofonii DAB+ w paśmie III VHF z usługami danych dodatkowych  wdrożenie zaawansowanych funkcjonalności takich jak teksty, obrazy i przewodniki po programach, aby zachować atrakcyjność[...]

Digital audio broadcasting - stara czy nowa technika ?


  W połowie ubiegłego roku została w Polsce definitywnie wyłączona naziemna telewizja analogowa. Sygnał analogowy dostępny jest jeszcze w sieciach kablowych, jednakże oferta operatorów dostarczających tę usługę również powoli się kurczy. Wydawać by się mogło, że zakończywszy ten proces konwersji weźmiemy się w Polsce ostro za drugi: likwidację jedynej analogowej wyspy - radiofonii UKF FM. Jest jeszcze po temu inny powód: wraz z wyłączeniem telewizji analogowej z pasma III istnieje potencjalna możliwość budowy wszystkich trzech multipleksów radiowych objętych Planem GE06, a za rok wejdzie w życie art. 12 akt końcowych konferencji RRC06 obwieszczający koniec ochrony telewizyjnych stacji analogowych w rejonach na wschód od polskiej granicy. Będzie to oznaczać możliwość wykorzystania wszystkich uzgodnionych dla Polski zasobów widma w paśmie III po 16 czerwca 2015 r. Proces konwersji analogowo-cyfrowej emisji radiowej znacznie się różni od tego, któremu podlegała telewizja naziemna. Po pierwsze, na nowe zagospodarowanie pasma częstotliwości 87,5 - 108 MHz zajmowanego obecnie przez radiofonię UKF FM nie ma atrakcyjnego kandydata i jednocześnie nie ma międzynarodowych uzgodnień dotyczących terminu jego zwolnienia dla innych potrzeb, tak jak to było w przypadku telewizji. Po drugie przystosowanie radiowego odbiornika analogowego do odbioru cyfrowego jest znacznie bardziej skomplikowane, a w przypadku niektórych standardów wręcz niemożliwe, podczas gdy do odbioru telewizji cyfrowej wystarczył dekoder-przystawka, zwany pospolicie set-top-box-em. Po trzecie telewizja odgrywa obecnie rolę społeczną znaczniejszą niż radio, stąd procesowi przejścia na nadawanie cyfrowe w telewizji naziemnej towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie zarówno wśród odbiorców, jak i decydentów na różnych poziomach władzy. Jednakże cyfryzacja radiofonii naziemnej jest procesem nieuchronnym. Obecnie istnieje już na świecie kilka standardów radiofonii cyfrowej, któr[...]

TERAZ RADIO! Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe?


  W dobie cywilizacji obrazkowej przekaz radiowy, zawierający wyłącznie treść dźwiękową, słowną czy muzyczną, jawi się dla niektórych jako coś zupełnie nieatrakcyjnego, wręcz anachronicznego. Co więcej, badania amerykańskie sprzed kilkunastu lat wykazały, że dla przeciętnego amerykańskiego obywatela telewizja jest jedynym powodem, dla którego warto mieć oczy. Oczywiście sporo w tym przesady, ekran telewizora systematycznie jest wypierany przez ekran komputera. Minęły już jednak bezpowrotnie czasy, w których radio było nie tylko najszybszym dostarczycielem informacji i rozrywki, lecz również medium kształtującym wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Ta właśnie, niewątpliwa z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy, przewaga przekazu audiowizualnego nad przekazem wyłącznie dźwiękowym skłoniła twórców praktycznie wszystkich standardów radiofonii cyfrowej do wzbogacania treści radiowych o elementy wizualne, począwszy od tekstów i nieruchomych obrazów, poprzez prostą animację, na "niby telewizji" skończywszy. Tak więc radio cyfrowe powstało nie tylko jako efekt prostej transformacji sygnału z postaci analogowej do cyfrowej, ale stało się zupełnie nowym medium, bogatszym o nowe treści, z których realizacją twórcy radiowi nie zawsze chcą lub nie potrafią się zmierzyć. Z drugiej strony mamy do czynienia z daleko posuniętą konwergencją usług audiowizualnych. Radia można słuchać w Internecie, w prostym telefonie komórkowym, smartfonie, tablecie. Co więcej, istnienie radia w sieci zapewnia dostęp do zdecydowanie bogatszej oferty programowej, która w radiowym przekazie radiodyfuzyjnym nie może być osiągnięta, ze względu na ograniczone zasoby widma radiowego. Daje ponadto widzowi możliwość wpływania na zawartość programu. Powstaje więc pytanie: czy w tym cyfrowym konwergentnym świecie istnieje jeszcze miejsce dla tradycyjnej, rozsiewczej, naziemnej radiofonii cyfrowej, której analogowy przekaz jest odbierany w zakresie UKF FM? Poszukiwanie od[...]

Niskobudżetowa stacja nadawcza DAB/DAB+/DMB zbudowana za pomocą narzędzi i oprogramowania Open Source


  Radio cyfrowe na dobre zagościło w Polsce, kiedy to w dniu 1 października 2013 roku została uruchomiona stała emisja programów w standardzie DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez wszystkie rozgłośnie radia publicznego w kraju. Polskie Radio S.A. - wraz z siedemnastoma regionalnymi rozgłośniami - otwiera nowy etap w rozwoju radiofonii w Polsce i staje się rzeczywistą siłą napędową procesów, których uniknąć się nie da. W tej pionierskiej grupie znalazło się Radio Wrocław, które jako pierwsze uruchomiło testową emisję DAB+ w roku 2009. Już wtedy podjęło współpracę z Politechniką Wrocławską w kontekście badań nad jakością dźwięku przesyłanego kanałem cyfrowym DAB+. Od wielu lat Radio Wrocław popularyzuje radio cyfrowe i konieczność jego wdrożenia w Polsce, wzorem innych krajów europejskich i tych spoza naszego kontynentu. Jednak istnieje grupa czterech największych nadawców komercyjnych, którzy jawnie sprzeciwiają się cyfryzacji emisji radiowej. Argumentują to przede wszystkim wzrostem kosztów emisji w czasie równoległej emisji programów drogą analogową i cyfrową, strasząc jednocześnie niewyobrażalnie wysokimi kosztami społecznymi związanymi z wymianą odbiorników. Nie wspominają o tym, że koszt emisji jednego programu cyfrowego będzie wynosił zaledwie 25% emisji tego samego programu drogą analogową w standardzie FM oraz że sumaryczne zużycie energii elektrycznej emisji cyfrowej będzie od 10- do 14-krotnie niższe, niż w przypadku emisji analogowej. Pomijają też milczeniem fakt, że emisja cyfrowa radykalnie zredukuje liczbę nadajników, ich moce promieniowania i tym samym zły wpływ na środowisko. Na przykład do wyemitowania 12 ogólnopolskich programów cyfrowych wystarczy 12 częstotliwości i kilkadziesiąt nadajników, aby zapewnić doskonałe pokrycie sygnałem całego kraju, podczas gdy 7 dotychczas emitowanych programów ogólnopolskich o niepełnym p[...]

Radiofonia cyfrowa - stan wdrożenia oraz aspekty techniczne (projekt LokalDAB) DOI:10.15199/59.2018.6.5


  RADIOFONIA CYFROWA - WIĘCEJ NIŻ RADIO Korzyści ekonomiczne cyfryzacji radiofonii.Aby odpowiedzieć na pytanie, czy radio cyfrowe jest tańsze od analogowego czy dystrybucji strumieniowej przez Internet, trzeba rzetelnie przyjrzeć się tym trzem drogom docierania z programem do słuchaczy. Warto oprzeć się na dogłębnej analizie poczynionej przez Marcello Lombardo, eksperta Europejskiej Unii Nadawców EBU (szczegółowy opis np. w [1]). Celem opracowania było określenie kosztów transmisji i słuchania radia oraz porównanie ich do trzech sposobów docierania do słuchaczy - za pomocą radia analogowego FM, radia cyfrowego DAB i strumieni internetowych. Do analizy przyjęto jako punkt odniesienia realne dane pochodzące z pięciu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii). Po stronie transmisji dokonano analizy kosztów nadawcy dystrybucji treści radiowych w FM, DAB i Internecie, a po stronie odbiorczej - analizy cen, jakie słuchacze płacą, aby słuchać radia w ruchu na ich ulubionej platformie. Podstawowe parametry analizy z punktu widzenia nadawcy to koszty dystrybucji sygnału (Opex), natomiast z perspektywy słuchacza to koszty odbioru.Koszty dystrybucji radiowej - definicja scenariuszy Za podstawę przyjęto pięć europejskich rynków zamieszkiwanych przez 321 milionów mieszkańców (60% populacji Unii Europejskiej). Przeanalizowano trzy scenariusze: radio o zasięgu ogólnokrajowym (o populacji liczącej 64,2 mln), radio o zasięgu regionalnym (o populacji: 5,4 mln) i radio lokalne o zasięgu obejmującym stolicę (4 mln). Do oszacowania liczby nadajników w celu zapewnienia zasięgów dla każdego scenariusza oparto się na nadawcach publicznych. Definicję kosztów podano w tabeli 1. Koszty dystrybucji radiowej - model FM Do oszacowania liczby nadajników zapewniających odpowiednie zasięgi dla każdego scenariusza przyjęto liczby i typy obiektów nadawczych nadawców publicznych z pięciu krajów: France Inter, Deutschlandradio, Radio RAI 1, R[...]

 Strona 1