Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"H. Stupińska"

Z ZAŁOBNEJ KARTY Irena Łapińska (1914-2011)


  25 lipca 2011 r. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi Rodzina oraz liczne grono przyjaciół, współpracowników, wychowanków i znajomych pożegnało zmarłą 18 lipca br. doc. Irenę Łapińską, wspaniałego i mądrego człowieka, wybitną specjalistkę w dziedzinie celulozownictwa, wielce zasłużoną dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Irena Łapińska urodziła się 14 października 1914 r. w Kijowie. W roku 1920 zamieszkała wraz z rodzicami w Warszawie, gdzie w czerwcu 1938 r., wówczas jako Irena Senderówna, uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej dyplom magistra inżyniera chemika za pracę z zakresu celulozownictwa. W marcu 1939 r. podjęła pracę w Chemicznym Instytucie Badawczym na stanowisku asystenta w Dziale Organicznym, gdzie brała udział w organizowaniu oddziału chemicznej technologii drewna i celulozy. Podczas wojny pracowała jako nauczycielka w Gimnazjum i Liceum Chemicznym. Po Powstaniu Warszawskim została wysiedlona wraz z rodzicami do Żyrardowa, skąd po zakończeniu działań wojennych przeprowadziła się do Łodzi. W czerwcu 1945 r. rozpoczęła pracę w laboratorium Fabryki Celulozy i Papieru we Włocławku, a w 1947 r. została kierownikiem tego laboratorium. Prowadziła w tym czasie wykłady w miejscowym Liceum Przemysłu Papierniczego. W maju 1950 r. została przeniesiona służbo[...]

 Strona 1