Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Maria Żubrzak"

Rynek papierów higienicznych w Polsce.

Czytaj za darmo! »

Od prawie dziesięciu lat najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu papierniczego w Polsce jest produkcja bibułki higienicznej. Wynika to przede wszystkim ze znacznych nakładów inwestorów zagranicznych. Uruchomione na początku bieżącego stulecia zakłady osiągnęły swoją maksymalną wydajność, co odzwierciedla się we wzroście produkcji. Ta wzrostowa tendencja utrzyma się zapewne przez najb[...]

Rynek papierów drukowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Od najdawniejszych lat człowiek chciał utrwalać swoje myśli i odnotowywać wydarzenia. Dzięki temu powstały proste symbole i znaki. Potrzebne było jednak coś, co pozwoliłoby utrwalić je na długi czas. Początkowo pojawiały się one na płaskich kamieniach, kościach zwierząt, drewnianych, glinianych i woskowych tabliczkach. Potem na papirusie, pergaminie i w końcu na papierze. Od wynalezienia che[...]

Koszty związane z wdrażaniem systemu REACH w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wdrożenia wymagań wynikających z rozporządzenia REACH, muszą się liczyć ze znacznym obciążeniem finansowym, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Ci, którzy dokonali rejestracji wstępnej, w ramach której zobowiązani byli dostarczyć Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) podstawowe dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację rejestrowanej substancji, zyskali możliwość przynajmniej częściowego przesunięcia w czasie kosztów związanych z rejestracją właściwą. Uzyskali okresy przejściowe na dokonanie rejestracji, uzależnione od klasyfikacji oraz tonażu substancji wprowadzanej na rynek. Najdłuższy okres przejściowy (do 1.06.2018 r.) uzyskali wprowadzający na rynek substancje niesklasyfikowane jako niebezpieczne w ilości pon[...]

Rynek papierów higienicznych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W ostatniej dekadzie produkcja bibułek higienicznych i sanitarnych była najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu papierniczego, dzięki znacznym nakładom inwestorów zagranicznych. Uruchomione na początku bieżącego stulecia instalacje produkcyjne osiągnęły swoją maksymalną wydajność, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście produkcji. Ta wzrostowa tendencja utrzyma się zapewne przez najbliższych kilka lat, w związku z osiągnięciem pełnej zdolności produkcyjnej nowych lub zmodernizowanych maszyn papierniczych i oddaniem do eksploatacji nowych maszyn w ramach dalszych, planowanych inwestycji. Na rysunkach 1-4 przedstawiono diagramy obrazujące zmiany produkcji, importu, eksportu i zużycia papierów higienicznych w latach 2004-2008 (2008 r. - dane szacunkowe). Tempo wzrostu pr[...]

I Lubelskie Targi Opakowań

Czytaj za darmo! »

Pierwsze Lubelskie Targi Opakowań odbyły się w dniach 11 i 12 marca 2009 r. Organizatorami były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Międzynarodowe Targi Lubelskie, których partnerem była Polska Izba Opakowań. Targi zgromadziły 36 wystawców, głównie z Polski. Oferowano materiały opakowaniowe, maszyny do wyrobu opakowań, maszyny i urządzenia pakujące, etykietujące i znakujące, pomocnicze środki opakowaniowe oraz gotowe opakowania. Swoją ofertę przedstawił również Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Nie zabrakło również organizacji odzysku, która zaopatruje wielu producentów opakowań w cenne surowce wtórne. Wśród producentów opakowań z papieru i tektury w targach uczestniczyły następujące firmy: Kartonex, Packprofil, Boxcenter i Sanex. W ramach targów Polska Izba Opak[...]

9. Międzynarodowa Wystawa Tissue World

Czytaj za darmo! »

Przez cztery dni od 23 do 26 marca 2009 r. Nicea gościła producentów, przetwórców i dostawców związanych z wyrobami higienicznymi z całego świata. W Centrum Wystawowym Acropolis odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "Tissue World" - największa na świecie impreza poświęcona wytwarzaniu bibułek higienicznych. Podczas trzydniowej konferencji wygłoszono ok. 50 referatów dotyczących zarządzania, rynku, zagadnień technicznych i eksploatacyjnych. W wystawie wzięli udział nie tyko producenci, ale także konfekcjonerzy bibułek higienicznych oraz dostawcy maszyn, urządzeń do wytwarzania i przetwarzania bibułek, pomocniczych środków chemicznych i przedstawiciele prasy fachowej. Ekspozycja obejmowała 176 stoisk. Wśród wystawców były znane w Polsce firmy wytwarzające bibułki h[...]

 Strona 1  Następna strona »