Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARKUS LEX"

Kaolin - ważny minerał przemysłowy*

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Minerałów Przemysłowych, IMA (Mineral Industrial Association) z siedzibą w Brukseli zdecydowało się powołać do życia Europejskie Dni Minerałów. Celem tej inicjatywy jest przekazywanie nie tylko bezpośrednio zainteresowanym, ale również całemu społeczeństwu, stosownych informacji o specyfice i znaczeniu gospodarczym branży, miejscach występowania złóż, sposobach ich eksploatacj[...]

Kaolin - tendencje w europejskim przemyśle papierniczym

Czytaj za darmo! »

Systematyczne badania rynku papierów na ilustrowane czasopisma, prowadzone w latach 2001-2006, pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: - stale rosną wymagania wobec właściwości optycznych (białości, nieprzezroczystości) tych papierów; w ostatnich trzech latach ich stopień białości wzrósł o 1,5 punktu procentowego, - rynek matowych papierów LWC przeżywa stagnację, - kaolin jest nad[...]

 Strona 1