Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław TWARDOWSKI"

Poszukiwanie gatunków

Czytaj za darmo! »

Nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka w 2011 roku ukazała się książka, w której autor śledzi losy odważnych podróżników i badaczy przyrody, którzy poświęcili życie poszukiwaniu nowych gatunków. Publikacja, oprócz pogłębionej refl eksji nad pytaniem: jak zrozumieć życie na Ziemi?, zawiera zagadnienia, które powinny zająć wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o to, jaką rolę odegrali badacze przyrody w historii nauki. Polskiemu czytelnikowi Conniff znany jest jako autor dwóch pozycji: Historia naturalna bogaczy. Raport z badań terenowych, Warszawa 2003, Wyd. CiS, oraz Korporacyjne zwierzę. Warszawa 2006, Wyd. CiS, obie w tłumaczeniu Piotra Amsterdamskiego Od dawna przyrodnicy polują na nowe gatunki. Początkowo znali ich tylko kilka tysięcy i uważali, że jeden może zmieniać się w drugi. Wielka era odkryć przyrodniczych trwała o[...]

Czy matka natura jest dobrą, czy złą matką?


  Do przeczytania tej książki zachęca już wstęp. Jest tu piękny opis lasu deszczowego w dorzeczu Amazonki. Takich siedlisk jest więcej na ziemi. Cechuje je obfi tość i bogactwo form żywych. W koronach drzew roi się od gatunków, których jest więcej niż ogółem w pozostałych siedliskach Ziemi. Liczba żyjących tu chrząszczy sięga 30 milionów gatunków. Taka różnorodność form cieszy i zachwyca, lecz także budzi niepokój co do przyszłości naszej planety. Peter Ward proponuje rozważyć eksperyment myślowy, polegający na zmniejszeniu temperatury wokół Ziemi. Zauważylibyśmy wtedy następujące zmiany: zmniejszenie ilości i regularności deszczów, rośliny, które potrzebują regularnych, całorocznych opadów, zaczęłyby wymierać, w konsekwencji zaczęłyby wymierać gatunki zwierząt od nich zależne. Lodowce zaczęłyby wdzierać się w głąb lądów, Na szczęście to tylko eksperyment myślowy. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że to ludzie są jedynymi stworzeniami, zdolnymi do przedłużenia życia biosfery. Istnieją dwie hipotezy na temat wpływu życia na samo życie. Pierwsza z nich, znana jako hipoteza Gai, głosi, że przez modyfi kowanie środowiska zewnętrznego życie będzie miało wpływ na zdolność Ziemi[...]

Ekologiczna praca

Czytaj za darmo! »

Na polskim rynku ukazała się interesująca pozycja na temat ochrony środowiska, wydana w ramach Towarzystwa National Geographic, organizacji, która ma na celu pogłębianie i upowszechnianie wiedzy geografi cznej. W przedmowie Wendy Gordon zauważa, że każda fi rma ma możliwość, aby działać w sposób przyjazny dla środowiska. W książce autorzy, Kim McKay, Jenny Bonnin i Tim Wallace, podają wiele różnych sposobów oszczędzania zasobów Ziemi. Publikacja ta pomaga uczynić ze swego miejsca pracy pomieszczenie bardziej ekologicz[...]

Epidemie wczoraj, dziś i jutro


  W przedmowie do dzieła o epidemiach David Clark przeciwstawia się powszechnemu przekonaniu, jakoby ludzkość sama była kowalem swojego losu. Próbuje udowodnić, że jest inaczej, to mikroorganizmy kontrolują naszą aktywność. Prawidłowy rozwój ludzi i zwierząt zależy od świata bakterii. Epidemie, tak tragiczne dla regionów nimi dotkniętych, miały w dłuższej perspektywie korzystne konsekwencje dla ludzkości. Być może w najbliższej przyszłości uda się odkryć związki między infekcjami, odpornością na choroby i zmianami genetycznymi, które wpływają na ludzkie zachowania. W pierwszym rozdziale, Nasz dług wobec choroby, autor stawia tezę, którą konsekwentnie rozwija na kolejnych stronicach, że na bieg ludzkiej historii i rozwój kultury ogromny wpływ wywarły choroby zakaźne. Opowiada, jak Hunowie pod wodzą Attyli wyruszyli na podbój Rzymu, lecz wyprawa nie powiodła się na skutek wybuchu epidemii. W rzeczy samej, Rzym ocaliły bakterie. Starożytne miasta były przeludnione i brudne, dlatego nie można się dziwić, że jego mieszkańców dotykały epidemie chorób zakaźnych. Wbrew pozorom, im większa i gęstsza populacja, tym szybciej wzrasta odporność na infekcje występujące w okolicy. Serie chorób pustoszące miasto we wczesnym etapie jego historycznego rozwoj[...]

RECENZJE

Czytaj za darmo! »

Bezcenne drzewa. W 2011 roku trafi ła do czytelników wartościowa książka Na początku było drzewo: magiczne, lecznicze i smakowe właściwości drzew. Jest to praca zbiorowa. Głównym redaktorem opracowania jest Anna Rodak-Śniecińska. Koncepcją, projektem, realizacją grafi czną zajął się Robert Maciej. Przepisy i konsultacja farmaceutyczna należą do Ewy Szusteckiej. Opisał drzewa Witold Buchorski. We Wstępie autorzy piszą o roli drzew w życiu ludzi od najdawniejszych czasów. Drzewa są pożyteczne i niezwykłe. Starożytni wyobrażali sobie oś świata - axis mundi - w posta[...]

Mordercze rośliny


  Większość ludzi podchodzi do roślin z naiwnym zaufaniem, że z ich strony nic im nie zagraża. Nie zdają sobie sprawy, że różne mikstury z roślin niewiadomego pochodzenia, które proponują im znajomi, mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia. Często parzymy lecznicze herbatki z niezidentyfi kowanych roślin, bo polecił nam je ktoś, zapewniając, że na pewno są korzystne dla zdrowia. Tymczasem statystyki są zatrważające: wynika z nich, że rocznie na świecie zatruwa się substancjami pochodzenia roślinnego kilkadziesiąt tysięcy osób. Autorka Zbrodni roślin, Amerykanka Amy Stewart, jak sama przyznaje, nie jest uczoną, lecz pisarką zafascynowaną światem przyrody. Jej celem nie jest zniechęcanie ludzi do obcowania z przyrodą. Wręcz przeciwnie, uważa, że powinna nam stale towarzyszyć świadomość jej potęgi. Rośliny zasługują na pełną respektu ostrożność. Potrafi ą nas żywić i leczyć, ale mogą też zniszczyć. Pisarkę urzeka tajemnica związana z tymi roślinami, które wywołują złe skutki u ludzi i zwierząt. Można je spotkać nie tylko w dżungli, ale również w naszych przydomowych ogródkach. Przywołajmy niektóre z nich. Brezylka to piękny krzew, który wytwarza strąki, zawierające truciznę. Hinduski, gdy nie chciały rodzić dzieci swym panom, spędzały płód z pomocą nasion brezylki nadobnej. Na b[...]

Mordercze owady


  Zbrodnie robali to kontynuacja bestsellera Amy Stewart Zbrodnie roślin (zob. AU RA 2/2014). Autorka nie uważa się za naukowca ani za lekarkę, pisze zafascynowana światem przyrody. Każdy rozdział dotyczy jakiegoś stworzenia, jego zwyczajów i stylu życia. Omówione przypadki są intrygujące i zarazem przerażające. Autorka wszystkie gatunki niezależnie od rodzaju wrzuca do jednego worka z napisem "robale". Na początku zastanawia się, co by było, gdyby zmieniły się proporcje między ludźmi a insektami, gdyby to ludzie byli wielkości owadów i odwrotnie. Owady są na swój sposób niebezpieczne i jedynie z powodu małych rozmiarów mają ograniczony wpływ na dzieje świata. Szacuje się, że obecnie żyje na świecie kwadrylion owadów, a więc na każdego z nas przypada po dwieście milionów osobników. Owady nieraz doprowadzały [...]

RECENZJE DOI:

Czytaj za darmo! »

Teoria ewolucji w pytaniach i odpowiedziach.Książka The Big Questions: Evolution Francisco J. Ayali, profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, zawiera refleksje wokół 20 pytań, często zadawanych przez tych, którzy są zainteresowani problematyką ewolucyjną. Są to jedne z najważniejszych pytań dla teorii ewolucji. Wymieńmy niektóre rozdziały książki, które mają postać pytań i odpowiedzi. Czym jest dobór naturalny? Organizmy zostały tak skonstruowane, aby mogły funkcjonować w środowiskach, w których żyją. Organizacyjna złożoność zwierząt i roślin powstała w następstwie działania doboru naturalnego, krok po kroku, przez eony czasowe. Czym jest przetrwanie najbardziej przystosowanego? "Przetrwanie najbardziej przystosowanego" jest to inne określenie doboru naturalnego. Osobniki, które mają największe prawdopodobieństwo przeżycia i reprodukcji, [...]

Krótka (pre)historia kilku pojęć biologicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Ze Wstępu redaktorki tomu, Susanne Lettow, dowiadujemy się, że pomysł na książkę powstał po przeprowadzeniu dwóch warsztatów w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku w projekcie badawczym nad symboliką w biologii. Do powstania nauk o życiu przyczyniły się filozoficzne debaty z przełomu XVIII i XIX w. Debaty te rozgrywały się w określonych kontekstach społeczno-kulturowych. Lettow przekonuje, że bez ich uwzględnienia niemożliwe jest śledzenie rozwoju podstawowych pojęć biologicznych, takich jak rasa, płeć czy reprodukcja. Na tom składa się jedenaście rozdziałów, zebranych w dwie części oraz indeks rzeczowy. Pierwsza część, Reprodukcja i wczesne nauki o życiu, skupia się na analizie kontekstów kulturowych, w jakich było ujmowane pojęcie reprodukcji. Susanne Lettow w artykule Pojęcie reprodukcji od Histoire naturelle do Naturphilosophie analizuje powstanie i rozwój pojęcia reprodukcji od połowy XVIII w. do niemieckiej Nat[...]

 Strona 1