Wyniki 1-10 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Anna Diowksz"

Zakwas piekarski - od tradycji do innowacji

Czytaj za darmo! »

Zakwas piekarski ma silnie zakorzenioną tradycję w produkcji pieczywa, jako że przez długie stulecia był jedynym znanym czynnikiem spulchniającym ciasto chlebowe. Wzrost zainteresowania pieczywem na zakwasie, obserwowany w ciągu ostatnich lat, wynika głównie z docenienia przez konsumentów jego szczególnych walorów organoleptycznych, utrzymującej się długo świeżości, ale także z faktu, że je[...]

Chleb źródłem zdrowia

Czytaj za darmo! »

Na przełomie XX i XXI wieku uległa zmianie koncepcja definicji zdrowia. Zdrowie to już nie tylko brak choroby, ale także zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej. W tym kontekście żywność postrzegana jest nie tylko jako niezbędny element rozwoju, wzrostu i zachowania dobrej kondycji organizmu ludzkiego - dieta staje się teraz kluczem do uzyskania właściwej jakości życia.W pierwszej poł[...]

Nasz chleb powszedni źródłem zdrowia

Czytaj za darmo! »

Lata badań w dziedzinie żywienia, nad rolą składników odżywczych i zapotrzebowaniem organizmu człowieka na poszczególne komponenty, nie pozostawiają wątpliwości co do fundamentalnego znaczenia prawidłowo skomponowanej diety w zachowaniu zdrowia. W pierwszej połowie XX wieku żywieniowcy zidentyfi - kowali podstawowe składniki pokarmowe stwierdzając, że metabolizm człowieka funkcjonuje dzięki[...]

Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa - platformą porozumienia

Czytaj za darmo! »

Troska o kondycję polskiego piekarstwa, wspólne bolączki, z którymi borykają się na co dzień piekarze oraz poszukiwanie płaszczyzn wymiany poglądów owocują dążeniem producentów pieczywa do zrzeszania się w stowarzyszenia. Jest w tym dużo racji, gdyż rozdrobniona struktura branży piekarskiej stawia piekarzy na straconej pozycji w walce ze spadkiem spożycia chleba, wynikającym z niekorzystnych t[...]

 Strona 1  Następna strona »