Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Korzeniowski"

Realizacja funkcji opakowań w e-handlu w branży kosmetycznej


  Internet staje się coraz popularniejszą platformą handlu tzw. e-commerce. Sprzedaż internetowa pozwala ograniczyć m.in. koszty związane z wynajmem lokali, zatrudnieniem personelu czy wystrojem sklepu. Oznacza to, że koszt dotarcia do klienta jest niższy niż w handlu tradycyjnym. Daje to również możliwość dotarcia do nowych konsumentów, co wiąże się ze zwiększeniem udziału w rynku, poszerzeniem znajomości marki produktów i zwiększeniem przychodów firmy. Z drugiej strony kupujący oszczędzają czas oraz uzyskują możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze dnia. Zgodnie z danymi GUS [1], w 2010 roku dostęp do Internetu miało 63,4% gospodarstw domowych, co stanowiło wzrost o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Blisko 55% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lat regularnie z niego korzystało. Liczba Polaków dokonujących zakupy przez Internet w latach 2006-2010 wzrosła ponad dwukrotnie (z 3,6 mln w 2006 r. do 8,3 mln w 2010 r.). Najczęściej oferowaną grupą asortymentową są ubrania i sprzęt sportowy, książki i czasopisma, następnie sprzęt elektroniczny (bez komputerowego) oraz artykuły spożywcze i kosmetyki. Ocena sklepów internetowych jest trudna. Wpływa na to bardzo duża liczba kryteriów, jakie należy brać pod uwagę, a ponadto każdy z internautów ma swoje własne preferencje i przyzwyczajenia. TygodnikWprost oraz portalMoney. plco roku sporządzają ranking najlepszych sklepów internetowych [2].Wroku 2010 ocenie poddano 100 najpopularniejszych e-sklepów. Pod uwagę brano ponad sześćdziesiąt różnych kryteriów mających, zdaniem przeprowadzających ranking, największe znaczenie d[...]

Ocena wybranych właściwości barierowych folii opakowaniowych z udziałem minerałów

Czytaj za darmo! »

Materiały opakowaniowe z dodatkiem minerałów cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynku światowym. Ich atutem jest wykorzystanie naturalnych zasobów ziemi, np. kredy, talku. Dodatek minerałów nie powoduje pogorszenia właściwości fi- zyko-mechanicznych polimerów, które tworzą z nimi kompozyty. W niniejszym artykule zbadano właściwości barierowe tych materiałów wobec tlenu, pary wodnej oraz przenikalność tłuszczów. Wyniki wykazują niską przepuszczalność pary wodnej oraz dużą odporność na tłuszcze. Jednocześnie barierowość tych folii wobec tlenu w stosunku do czystych poliolefin jest znacznie niższa. Andrzej Korzeniowski, Natalia Czaja-Jagielska: assessment of selected barrier properties of packaging films with the participation of minerals. Packaging materials with the [...]

 Strona 1