Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KULAK"

The application of the hardness indentation method for the evaluation of the fracture toughness of B2 iron aluminides

Czytaj za darmo! »

The application of the hardness indentation method for the evaluation of the fracture toughness of B2 iron aluminides MARIAN KUPKA, KAROL STęPIEń, KATARZYNA KULAK Dr hab. Marian Kupka prof. nzw. UŚ (marian.kupka@us.edu.pl ), dr Karol Stę- pień, mgr inż. Katarzyna Kulak - Institute of Materials Science, The University of Silesia, Katowice INTRODUCTION Materials based on intermetallic phases matrix with long range or- der structure usually feature low formability, limited resistance to dynamic load action and susceptibility to brittle fracture. Therefore common methods of mechanical properties testing, such as static tensile tests or dynamic tests (e.g. impact tests), are not always suf- ficient to evaluate technical usability of such materials. The process of cracking consists of two stages: nucleation and propagation of cracks of certain critical size or larger. It has been found that cracking usually starts on local defects of the product, constituting notches, which may originate both during the techno- logical process and during operation. As material defects cannot be entirely avoided, so material’s resistance to fractures propagation has high practical importance. Depending on the scope of plastic deformation at the crack tip and this crack length, the following parameters may provide a measure of specific material crack resist- ance: the critical stress intensity factor K IC , critical fissure opening δ and the integral of deformation energy at the crack tip J C (Rice integral) [1]. For brittle materials the K IC coefficient is the most fre- quently used crack resistance criterion. It quantitatively relates the mechanism of crack development in the stress field at flat defor- mation to specimen’s geometry and method of loading. It is deter- mined for practically most dangerous case of cracking by [...]

Utlenienie wieloskładnikowego aluminidku żelaza na osnowie fazy FeAl

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych z udziałem aluminium należą do nowej grupy materiałów żarowytrzymałych, posiadających unikatowe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne, które czynią je potencjalnym tworzywem do zastosowania w warunkach podwyższonej temperatury i środowiska korozyjnego [1]. W tej grupie stopów, aluminidki żelaza na osnowie uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl odznaczają się doskonałą odpornością na korozję wysokotemperaturową (w atmosferze utleniającej, nawęglającej i zawierającej związki siarki), a także małą gęstością w porównaniu ze stalami stopowymi i niskimi kosztami surowców [2÷4]. Głównymi przeszkodami w praktycznym wykorzystaniu aluminidków żelaza jest mała plastyczność w temperaturze pokojowej oraz zmniejszenie wytrzymałości w temperaturze powyżej 600°C [5]. Prowadzone od szeregu lat badania wykazały, że poprawę tych właściwości można uzyskać przez: odpowiedni dobór zawartości aluminium, wprowadzenie makrododatku chromu i mikrododatków stopowych (głównie cyrkonu i boru), wydzielenia faz umacniających, kontrolę warunków powierzchniowych i struktury ziaren, zachowanie odpowiednich parametrów procesu technologicznego, jak również przez wykorzystanie odkształcenia wybuchowego i następującej po nim rekrystalizacji [6÷11]. Badania technologicznej plastyczności przeprowadzone w pracy [12] wykazały, że odlewane stopy FeAl z dodatkiem Cr, Mo, Zr i B mogą być przerabiane z wykorzystaniem ujawnionego efektu nadplastyczności. O ile korzystny wpływ dodatków stopowych Cr, Zr i B na właściwości mechaniczne stopów FeAl nie budzi wątpliwości [10], to w literaturze brak jest wyczerpujących informacji na temat wpływu tych dodatków na właściwości utleniania. Dostępne dane dotyczą głównie dwuskładnikowych stopów FeAl [13÷15] lub stopów na osnowie fazy Fe3Al [16÷18]. Celem obecnej pracy było opisanie procesu utleniania aluminidku żelaza na osnowie fazy FeAl z makrododatkiem chromu i mikrod[...]

Wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia na korozję wżerową drutów prowadzących dla endourologii

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności na korozję wżerową drutów stosowanych w zabiegach endourologicznych. Badania przeprowadzono na próbkach drutu ze stali nierdzewnych typu Cr-Ni-Mo. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego moczu z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ odkształcenia zadawanego w procesie ciągnienia drutu na odporność na korozję e[...]

Zależność między umocnieniem a korozją wżerową drutów wykonanych ze stali nierdzewnej Cr-Ni-Mo w środowisku płynów ustrojowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie odporności korozyjnej drutów ze stali nierdzewnej typu Cr-Ni-Mo w roztworze symulującym środowisko tkanki kostnej. Pomiary realizowano w roztworze Tyroda z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ umocnienia odkształceniowego drutów na odporność na korozję wżerową. The purpose of the study is to establish resistance to el[...]

 Strona 1