Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Krukowicz"

Stan zagrożenia powodziowego Warszawy i niektóre problemy związane z ochroną przed powodzią

Czytaj za darmo! »

Wielkie klęski żywiołowe towarzyszą ludzkości od wieków. Jedną z nich jest powódź, która przynosi straty materialne, a także straty w ludziach. Stąd konieczność przeciwdziałania skutkom powodzi. W związku z tym, że na całym świecie życie grupuje się głównie w pobliżu rzek - tuż przy nich, od zarania historii, powstawały duże aglomeracje miejskie; także miasto stołeczne Warszawa. Im większe jest miasto, tym większe są szkody i straty powodziowe. Andrzej Krukowicz Stan zagrożenia powodziowego Warszawy i niektóre problemy związane z ochroną przed powodzią W XIX stuleciu w dorzeczu Wisły odnotowano dziewięć dużych powodzi, w wieku XX osiem, w tym kilka lokalnych, zatorowych, a w wieku XXI już cztery. Największą udokumentowaną powódź odnotowano w Warszawie w 1844 r., kiedy t[...]

Przeciw polderom i nie tylko

Czytaj za darmo! »

W ostatnich miesiącach ukazały się wywiady i artykuły o powodziach, gloryfikujące zabudowę dolin rzecznych polderami - jako remedium na uniknięcie szkód i strat powodziowych. Takie działania uznano za obronę czynną - w odróżnieniu od ochrony przeciwpowodziowej biernej, tj. obwałowania rzek. Poldery to tereny do zalania na zawalu, mające obniżyć kulminację fali powodziowej (nie ma w hydrologii, powszechnie stosowanego, błędnego terminu fala kulminacyjna) poprzez gromadzenie w nich wody. Poldery, na terenach obecnie polskich, zostały zrealizowane w Niemczech - po katastrofalnej powodzi na Odrze w 1903 r. Uważano błędnie, że jeżeli w przyszłości pojawi się fala powodziowa w dorzeczu Odry, to się ją "zmagazynuje" w polderach, a jej kulminacja dzięki temu znacznie się obniży. Późniejsze analizy wykazały, że jest to nierealistyczn[...]

 Strona 1