Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Rzadkowski "

Zastosowanie numerycznego modelu filtracji do oceny wpływu dociążenia podnóża skarpy odpowietrznej pryzmą narzutu kamienno-żwirowego dla prawej strony zapory Chańcza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego filtracji przez korpus i podłoże zapory ziemnej Chańcza do określenia wpływu projektowanego dociążeniem podnóża skarpy odpowietrznej pryzmą narzutu kamienno-żwirowego na położenie krzywej filtracji. Symulacje obliczeniowe przeprowadzono dla różnych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku. Obliczenia filtracji ustalonej wykonano, wykorzystując program SEEP2D wchodzący w skład pakietu obliczeniowego GMS (Groundwater Modelling System). Numeryczny model filtracji jest efektywnym narzędziem pozwalającym na przeanalizowanie wpływu proponowanych rozwiązań modernizacyjnych na przebieg filtracji w rejonie budowli hydrotechnicznych. Modernizacja urządzeń upustowych dla zapory Chańcza, polegająca na zabudowie stałych przel[...]

 Strona 1