Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY CIBA"

Immobilizacja rtęci w odpadowym graficie i węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono immobilizację rtęci w dwóch odpadach technologicznych. Jako substancje immobilizujace rtęć zastosowano: siarczek amonu i sodu oraz polisiarczek potasu i wapnia. Przed i po immobilizacji określono wymywalność rtęci z odpadów sporządzając wyciągi wodne i oznaczając w nich zawartość rtęci metodą CV AAS. Stwierdzono, że najefektywniejszą substancją immobilizującą rtęć w badanych[...]

Usuwanie rtęci z odpadów przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Badaniami objęto dwa odpady pochodzenia przemysłowego: zużytą w procesie elektrolizy solanki metodą rtęciową elektrodę grafitową, w której rtęć stanowiła ok. 1%, i przepracowany katalizator z syntezy chlorku winylu zawierający 1 ÷ 3 % rtęci. Do usuwania rtęci z odpadów zastosowano tzw. metodę AES, czyli kwasową ekstrakcję, a następnie strącenie siarczku rtęci (II). Zbadano wpływ czasu ekstra[...]

 Strona 1