Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Drużyński"

Optymalne parametry precypitacji metawanadanu amonu z ługu pofiltracyjnego pochodzącego z otrzymywania sody z azotanu sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utylizacji ługu pofiltracyjnego pochodzącego z produkcji węglanu sodu metodą soda-chlor-saletra (SCS). Proponowany proces polega na konwersji azotanu amonu do azotanu sodu za pomocą metawanadanu sodu. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych określono optymalny czas i temperaturę strącania metawanadanu amonu. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono wydajność reakcji oraz oszacowano zanieczyszczenie produkowanego azotanu sodu solami wanadanowymi. NH4VO3 was pptd. from aq. solns. of NH4NO3 in presence of NaCl by addn. of a soln. of NaVO3 to study the processing of post-filtration lye from a com. process for manufg. of NH4NO3 by the Na2CO3-Cl-NaNO3 method. The optimum temp. of pptn. was 293-303 K, the time 4-5 h (yield of NH4VO3 85-86%). [...]

Precipitation of calcium carbonate from waste distillation residue and sodium bicarbonate solution in presence of disodium versenate Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu DOI:10.15199/62.2016.9.9


  CaCO3 was pptd. from the waste distn. liq. from Solvay process by addn. of satd. soln. of NaHCO3 in a lab. reactor at 20-90oC and varying dosing rate in presence of Na2 versenate and studied for bulk and packing d., cryst. structure and H2O, paraffinic oil and Bu2 phthalate absorption capacity. The addn. of Na2 versenate at 90oC resulted in an increase in the d. of CaCO3 crystals. At 90oC, the calcite and aragonite crystals were formed. At lower temps., formation of calcite crystals was also obsd. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego DS i nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu z metody Solvaya w obecności wersenianu disodu. Badania prowadzono w temp. 20, 50 i 90°C. Roztwory dozowano w stosunku stechiometrycznym, stosując szybkości dozowa-nia 23,6 oraz 95 cm3/min. Stosowano wersenian disodu o stężeniu 1 i 10 g/dm3 płynu DS. Dla otrzymanych prób CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów. Węglan wapnia jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów spotykanych w przyrodzie. Występuje w wielu postaciach, z których trzy główne to kalcyt, aragonit i mniej powszechny wateryt. Węglan wapnia1) jest szeroko stosowanym surowcem w rozlicznych gałęziach przemysłu, od produkcji farb dyspersyjnych i papieru przez przetwórstwo polimerów po przemysł farmaceutyczny oraz kosmetyczny2, 3). Każda z tych rozwijających się nieustannie dziedzin przemysłu ma inne oczekiwania dotyczące właściwości CaCO3. Chemiczna czystość, powierzchnia właściwa, wielkość cząstek, chłonność wody i oleju oraz morfologia 1706 95/9(2016) determinują możliwości jego wykorzystania4). Kontrolowana synteza materiałów nieorganicznych o swoistych kształtach, rozmiarach i morfologii jest punktem wyjścia dla rozwoju nowych tworzyw sztucznych5). W związku z tym nieustannie prowadzi się prace nad modyfikacją właściwośc[...]

 Strona 1