Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Svitlana Shevelova"

Przetwórstwo mleka w Rosji i szanse polskiego eksportu


  W 2010 r. w Rosji produkcja mleka wynosiła 31,9 mln t (8,8 mln krów), czyli w porównaniu z 1990 r. zmniejszyła się o 57%. Od stycznia do maja 2011 r. wyprodukowano łącznie o 2,7% mniej mleka niż w analogicznym okresie w 2010 r. [3]. Pomimo restrukturyzacji sektora mleczarskiego i tworzenia warunków sprzyjających działalności przedsiębiorstw rolnych w Rosji nie udało się rozwiązać wielu problemów. TENDENCJE ROZWOJU branży przetwórstwa mleka w Rosji Przetwórstwo mleka w Rosji w ostatnich 11 latach rozwijało się w kilku etapach. Etap postradziecki (1991-1993) - to okres, w którym przetwórstwo mleka w Rosji rozwijało się przy minimalnym wsparciu ze strony państwa. Występowały duże dysproporcje pomiędzy cenami zasobów energetycznych a cenami maszyn dla rolnictwa i przetwórstwa, na korzyść tych pierwszych. Ponadto występowały duże braki mleka surowego i to niskiej jakości. Niska była też siła nabywcza rosyjskiego konsumenta, a dodatkowo wzrastał import produktów mlecznych. Etap prywatyzacji oraz restrukturyzacji w sektorze mleczarskim (1994-1999) charakteryzował się nasileniem procesów koncentracji w branży, unowocześnieniem procesów przetwórstwa oraz tworzenia nowych produktów. Jednak nadmierne stosowanie tzw. dodatków pochodzenia niemlecznego spowodowało zafałszowanie produktów tradycyjnych i utratę ich jakości. Procesy koncentracji i dostosowania się do wymagań rynkowych (2000-2007) spowodowały, że dominującą pozycję na rynku rosyjskim zajęli miejscowi liderzy lub korporacje transnarodowe. Liderzy oraz duże przetwórnie mleczarskie wprowadziły nowe technologie oraz zmodernizowały procesy produkcyjne, wdrożyły nowoczesne systemy zarządzania jakością, zmieniły asortyment produkcji i aktywnie prowadziły działania promocyjne. W tym okresie nastąpiła integracja liderów korporacji transnarodowych (KTN) z producentami mleka w celu poprawy jakości mleka surowego [16]. Wynikiem tych działań było pojawienie się wzbogaconej oferty na[...]

 Strona 1