Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA DEREJKO"

Zielony Certyfikat II stopnia, czyli znak jakości szkoły dla zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

W poprzednich numerach Dodatku Ekologicznego przedstawiliśmy ideę Zielonego Certyfikatu oraz przykłady działań placówek, które uzyskały ten znak jakości. W tym numerze prezentujemy placówkę, która w ostatniej edycji tego programu uzyskała Zielony Certyfikat II stopnia. Znak ten to efekt systematycznej i konsekwentnej pracy całej społeczności szkolnej, a także wynik współpracy ze środowisk[...]

Zielony Certyfikat II stopnia, czyli znak jakości szkoły dla zrównoważonego rozwoju (2)

Czytaj za darmo! »

Na co dzień w równowadze Główne cele działania: Kształtowanie świadomych postaw prośrodowiskowych. Poznawanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego różnych regionów Polski. Promocja i wykorzystanie terenu Parkofrajdy jako bazy edukacyjnej i rekreacyjnej. Opis działania: "Na co dzień w równowadze" to działanie złożone, którego głównym celem jest zapewnienie ciągłości działań przy[...]

 Strona 1