Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CEDROWSKA"

Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej

Czytaj za darmo! »

Tektura falista jest przykładem lekkiej struktury wielowarstwowej z profilowanym rdzeniem otoczonym warstwami zewnętrznymi. W praktyce przemysłowej obserwuje się obecnie dążenie do obniżenia kosztów produkcji tektury falistej poprzez stosowanie możliwie tanich półproduktów włóknistych zarówno na rdzenie, jak i na warstwy zewnętrzne. Coraz szerzej stosuje się surowce makulaturowe przy wytwarzaniu tych struktur. Systematycznie obniża się gramatury stosowanych materiałów, dążąc do wytworzenia coraz bardziej wyrafinowanych rodzajów tektur falistych spełniających przy tym pożądane parametry, takie jak np. sztywność i wytrzymałość. Możliwość przewidywania sztywności i wytrzymałości konstrukcji z papieru i tektury nabiera szczególnego znaczenia przy obecnie występujących tendencjach [...]

 Strona 1