Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW HAJDO"

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

rtykuł dotyczy rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym. Pierwsza część dotyczy rekultywacji kopalń górnictwa skalnego, następnie siarki i górnictwa węgla brunatnego. W ochronie środowiska przyrodniczego można wyróżnić dwa nurty zorganizowanego działania: ochronę zasobów naturalnych przed ich zniszczeniem i nieracjonalnym użytkowaniem oraz rehabilitację przekształconego środowiska lub jego poszczególnych elementów. Ta dwukierunkowość działania dotyczy również jednego z najcenniejszych zasobów przyrody, jakimi są grunty służące produkcji rolnej i leśnej. Stąd też rekultywacja bezpośrednio wiąże się z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Pod pojęciem rekultywacji rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewa[...]

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

Odkrycie i udokumentowanie w Polsce dużych złóż siarki rodzimej w latach 1953-1976 spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego i przetwórczego siarki w rejonie Staszowa i Tarnobrzega. Polska w krótkim czasie stała się czołowym producentem i eksporterem tego surowca. "Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w budowie" zostały utworzone Zarządzeniem Ministra Górnictwa w 1954 roku. Przedsiębiorstwo zajmowało się wydobywaniem i przetwórstwem siarki oraz produktów wytwarzanych na bazie surowca siarkowego. Budowa zagłębia siarkowego na przełomie lat 50. i 60. związana była z ówczesnym zapotrzebowaniem światowym na ten surowiec i jego relatywnie wysoką ceną. W strukturze organizacyjnej zakład posiadał cztery kopalnie: "Piaseczno", "Machów" (odkrywkowe), "Machów II" i "[...]

 Strona 1