Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan kRnac"

Wpływ zginania drutu o 90° na jego wytrzymałość w kordzie stalowym stosowanym do zbrojenia opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu. The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne Key words: wire, drawing, mechanical properties 1. wstęp. kord stalowy jest wykorzystywany do zbrojenia opon samochodowych. konstrukcja opony wymaga materiału o wysokiej wytrzym[...]

Wpływ kształtu części roboczej i kalibrującej ciągadła na siłę ciągnienia oraz własności mechaniczne drutów okrągłych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu części roboczej i kalibrującej ciągadła na siłę ciągnienia oraz własności mechaniczne drutów. do badań wykorzystano 7 typów ciągadeł różniących się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. określono siłę ciągnienia zarówno w badaniach laboratoryjnych (maszyna wytrzymałościowa zWick), jak i w symulacjach komputerowych (program Forge 2). dok[...]

 Strona 1