Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Sobczak"

Transfer technologii - model norweski

Czytaj za darmo! »

Norwegia jest krajem, w którym do problemów transferu technologii podchodzi się w sposób odmienny niż w innych krajach europejskich. O ile we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii w procesie przepływu technologii jest skupiona na przedsiębiorstwach, o tyle w Norwegii skupia się ona na wyższych uczelniach i stowarzyszonych z nimi instytucjach badawczych. To właśnie wyższe uczelnie są obarczone odpowiedzialnością za realizację przepływu technologii do przemysłu, według przyjętego schematu i wyznaczonych celów.Terminem .transfer technologiih okre.la si. proces zasilania rynku technologiami. Transfer technologii obejmuje wszelkie formy upowszechniania innowacji oraz edukacji technicznej. Pod tym poj.ciem kryje si. przenoszenie wiedzy technicznej lub organizacyjnej i zw[...]

 Strona 1