Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joachim Foltys"

Comparison of two methods for detection of UV signals emitted by PD on HV insulators made of porcelain DOI:10.15199/48.2016.08.28

Czytaj za darmo! »

The paper presents measurements results of optical signals emitted by partial discharges (PD) occurring on various high voltage (HV) insulators made of porcelain. The following devices were considered during the research works: an insulating cylinder, a long rod insulator and a cap insulator. The optical signals were recorded with two different devices: 1) an ultraviolet (UV) camera and 2) a spectrophotometer. The measurements of optical signals were performed under laboratory conditions by changing the supply voltage and the distance between the HV and the ground electrodes. Based on the gathered results it was stated that the maximal number of optical emission counts, which was measured within the UV camera, was different for each of the considered device types. it was also stated that the optical signals registered with the UV camera (250-280 nm) are not the most intense signals contained in the radiation. Application of the spectrophotometer has enabled to show that there are more intense wavelength components which are in the range from 320-380 nm. Streszczenie. Praca przedstawia wyniki pomiarów optycznych sygnałów emitowanych przez wyładowania niezupełne (PD) występujące na różnych porcelanowych izolatorach wysokich napięciach (HV). W trakcie prac badawczych zostały rozpatrzone następujące urządzenia: kamera ultrafioletowa (UV) oraz 2) spektrometr. Pomiary optycznych sygnałów przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, przez zmianę napięcia zasilania i odległości między HV i uziemioną elektrodą. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że maksymalna ilość optycznych emisji które były mierzone za pomocą UV kamery była różna dla każdego z rozpatrywanych typów urządzeń. Stwierdzono również, że sygnały optyczne zarejestrowane przez aparat UV (250-280 nm), nie są najbardziej intensywnymi sygnałami zawartymi w promieniowaniu. Stosowanie spektrofotometru pozwoliło wykazać, że są bardziej intensywne komponentydługości fali, które są w za[...]

 Strona 1