Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Rostowska"

Możliwości finansowania przez BOŚ S.A. przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami

Czytaj za darmo! »

Polacy zaczęli dostrzegać powagę zagrożeń środowiska oraz uświadamiać sobie ogrom koniecznych do podjęcia działań zaradczych. Ochrona środowiska stała się jednym z kierunków prac rządu i władz lokalnych. Wdrożono proces uporządkowania i uzupełnienia prawnych podstaw ochrony środowiska, a w szczególności warunków wykorzystywania zasobów naturalnych w działalności gospodarczej. Ostatnie sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wskazuje na liczne problemy związane m.in. z brakiem wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów (poza składowaniem), niewielki postęp w selektywnej zbiórce odpadów, zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcania. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystyczneg[...]

 Strona 1