Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Werner"

Opakownia z papieru to jakośc zgodna z naturą

Czytaj za darmo! »

Opakowanie to produkt, z którym każdy z nas ma do czynienia każdego dnia. Może być ono wykonane z różnych materiałów i jest przeznaczone do przechowywania, ochrony, transportu lub reklamy różnorodnych wyrobów. Opakowanie spełnia również funkcję informacyjną dotyczącą produktu, który w sobie zawiera (1). Zalety opakowań z papieru i tektury Wśród różnych materiałów do wyrobu opakowań (papier i[...]

"Materiały do kontaktu z żywnością – uregulowania prawne krajowe i UE"

Czytaj za darmo! »

6 września 2010 r. w Warszawie odbyło się szkolenie na temat przepisów dotyczących wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Szkolenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Papierników Polskich, poprowadziła dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, reprezentująca Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno Członków Sekcji Tektury Falistej oraz Sekcji Papieru, jak i Sekcji Techniki SPP. Prowadząca szkolenie omówiła na wstępie, jakie materiały i wyroby brane są pod uwagę w kwestii kontaktu z żywnością. Wymienione zostały tu wszystkie rodzaje materiałów opakowaniowych i opakowań do żywności, pojemniki, naczynia kuchenne i stołowe oraz sztućce, sprzęt i urządzenia stosowane w pr[...]

Opakowania z tektury falistej a wymagania w zakresie ich bezpośredniego kontaktu z żywnością DOI:

Czytaj za darmo! »

Dla wszystkich materiałów i w yrobów przeznaczonych do kontaktu z  ywnoscia (np. dla materiałów opakowaniowych i opakowan do ywnosci, pojemników, naczyn kuchennych, sprzetu i urzadzen stosowanych w przemysle spoywczym itd.) opracowane zostały stosowne przepisy ogólne, obowiazujace w krajach UE. Przepisy te ujeto w formie Rozporzadzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywnoscia (które zastapiło Dyrektywe 89/109/EWG) oraz w f ormie Rozporzadzenia (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów prz[...]

Produkcja i zużycie tektur y falistej w Polsce w 2015 roku na tle krajów europejskich DOI:


  Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniósł 3,1% w skali roku (dla porównania w 2014 r. wzrost globalnego PKB osiągnął poziom 3,4%). Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie znacząco oddziaływać będzie wysoka dynamika PKB na rynkach wschodzących i w krajach rozwijających się. W szczególności szybko rozwijać się będą kraje azjatyckie, znacznie powyżej przeciętnego tempa dla świata ogółem szacowany jest wzrost gospodarczy w Chinach. Dla krajów rozwiniętych gospodarczo MFW prognozuje w 2015 r. wzrost produktu krajowego brutto o 1,9%. Natomiast według Komisji Europejskiej PKB w 2015 r. w Unii Europejskiej ogółem zwiększył się w skali roku o 1,9% [1]. W Polsce w 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego było nieco szybsze niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, w większym stopniu konsumpcyjny niż inwestycyjny. Eksport netto, odmiennie niż przed rokiem, pozytywnie oddziaływał na wzrost PKB. Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2015 r. zwiększył się realnie o 3,6% w skali roku (wobec wzrostu o 3,3% w 2014 r. oraz o 1,3% w 2013 r.). W przemyśle wartość dodana brutto zwiększyła się o 5,4%, a w transporcie i gospodarce magazynowej oraz handlu o 3,1% [1]. W 2015 r. na świecie wyprodukowano 223 801 mln m2 tektury falistej. Średni wzrost produkcji, liczony w mln m2, wyniósł 3,3% (w roku poprzednim wzrost ten wyniósł 3,7%). Według podziału na poszczególne regiony świata produkcja tektury falistej wyniosła odpowiednio: w Azji 114 607 mln m2 (+5,0%), w Europie 50 554 mln m2 (+2,3%), w Ameryce Płn. 40 713 mln m2 (+1,2%), w Ameryce Śr. i Płd. 12 540 mln m2 (-1,1%), w Oceanii 2 941 mln m2 (+2,5%), w Afryce 2 446 mln m2 (+2,6%). Wielkość produkcji tektury falistej (mln m2) w różnych rejonach świata w latach 2006- 2015 przedstawiono na rysunku 1 [2]. Najbardziej dynamiczny rozwój produkcji tektury falistej, zaró[...]

Corrugated Board Production and Consumption 2015 in Poland DOI:


  In Poland, production of paper grades for packaging purposes is consistently growing. The first-largest segment in this group of papers are case materials. When compared to 2014, their production rose by 5.6%. Just as in the previous year, in 2015 the largest share in this group of papers was represented by fluting accounting for 39%. Testliner production was increased and represented 36.22% of total production, whereas kraftliner production slightly decreased and represented 24.78%. The top manufacturers of case materials in Poland are M[...]

Krajowy rynek tektury falistej i opakowań DOI:


  Tektura falista to jeden z najbardziej powszechnych i ekologicznych surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań. Wytworzone z niej opakowania spełniają wysokie standardy, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo i czystość mikrobiologiczną, jak również właściwości wytrzymałościowe. Zapewniają świeżość owoców i warzyw do 3 dni dłużej, amortyzację, wentylację i odporność na wilgoć. Dodatkowo, lekka a zarazem bardzo wytrzymała tektura falista gwarantuje doskonałą absorpcję wstrząsów i izolację termiczną. Jej zalety można by wymieniać bez końca, gdyż jest to bardzo atrakcyjny materiał opakowaniowy, a potwierdzeniem tej tezy są dane statystyczne. Klasyfikacja produkcji pod kątem użytkownika końcowego Popularność tektury falistej stale rośnie, przynosząc coraz nowsze pomysły na jej wykorzystanie. Bez względu na możliwość wszechstronnego zastosowania tego materiału opakowaniowego, od kilku już lat opakowania wykonane z tektury falistej największe zastosowanie znajdują w przemyśle spożywczym, gdzie do pakowania żywności wykorzystuje się jej ok. 30,8%, a do napojów 6,9%. Produkcja rolnicza i świeża żywność to 5,9% tektury i opakowań z niej produkowanych. Do pakowania detergentów, mydeł, perfum wykorzystuje się ok. 7% tektury, do wyrobów z drewna i mebli 5,4%. Urządzenia audio, wideo i komunikacyjne to kolejne 4,8%, a chemikalia to 3,6%. Duży procent surowca trafia również do przetwórców tektury falistej - 15,6%. Szczegółowa klasyfikacja produkcji w odniesieniu do użytkownika końcowego w latach 2011-2015 została przedstawiona na rysunku 1. Produkcja tektury falistej i zużycie surowców do jej wytwarzania Stale rosnący popyt na tekturę falistą i wytworzone z niej produkty wpływa korzystnie na zużycie surowców Production classification based on end-user industry Corrugated board popularity continues to grow bringing more and more ideas how to use it. Over last years corrugated packaging has been mainly used by foodstuff industry, w[...]

Razem możemy więcej!... DOI:


  Supporting the development of the paper industry and integration papermakers is the mission, which the Association of Polish Papermakers has been following since its establishment in 1946. The Association’s purpose of activity is to represent papermakers on the forum of the governmental and local administration bodies, to create a platform to bring together all papermakers, preserve association tradition and document papermaking history and to organize scientific and technical activities embracing improvement of professional qualifications, promotion of papermaking knowledge and related fields. The Association of Polish Papermakers is an organization of scientific, technical and managerial qualities with individual and corporate members whose activities are connected with the paper and paper converting industries. The Association’s organizational units are sections grouping individual and corporate members. One of these is the Corrugated Board Section, which groups 20 companies. This is about 80% of corrugated board market in Poland, and it is a powerful tool in the industry hands, which allows to build common statement and fair fight with newly identified risks. The situation is the same for promotion activities - the local activities are very important, but nationwide promotion using press, radio, television or social media (Facebook, LinkedIn, Twitter) can reach so many more people. The Corrugated Board Section members - despite of ma[...]

Produkcja i zużycie tektury falistej w Polsce w 2016 roku na tle krajów europejskich DOI:


  Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ze stycznia br. wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2016 r. to 3,1% w skali roku (w 2015 r. wzrost globalnego PKB osiągnął poziom 3,2%). Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie znacząco oddziaływać będzie wysoka dynamika PKB w rozwijających się gospodarkach krajów azjatyckich, gdzie PKB wzrósł o 6,3%. W szczególności szybki wzrost gospodarczy odnotowano w Chinach (o 6,7%), w Indiach (o 6,6%) oraz w krajach należących do ASEAN-5 (Filipiny, Indonezja, Malezja, Tajlandia i Wietnam) - wzrost o 4,8%. W przypadku krajów rozwiniętych gospodarczo MFW prognozuje wzrost produktu krajowego brutto o 1,7% (2,0% w 2015 r.). Natomiast według prognoz Banku Światowego, w 2016 r. tempo wzrostu gospodarki światowej to 2,3% (dla porównania w 2015 r. było to 2,7%). Komisja Europejska prognozuje natomiast, że produkt krajowy brutto w 2016 r. w Unii Europejskiej ogółem zwiększy się w skali roku o 1,8% (2,2% w 2015 r.) [6]. W Polsce, w odróżnieniu od roku ubiegłego, tempo wzrostu gospodarczego było nieco wolniejsze niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był konsumpcyjny popyt krajowy, przy negatywnym wpływie popytu inwestycyjnego. Eksport netto, jak przed rokiem, oddziaływał pozytywnie na wzrost PKB, ale tylko w nieznacznym stopniu. Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2016 r. zwiększył się realnie o 2,8% w skali roku (dla porównania w 2015 r. nastąpił wzrost o 3,9%). W przemyśle wartość dodana brutto zwiększyła się o 3,5%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 6,4%, w handlu o 5,4%, natomiast w budownictwie odnotowano spadek o 11,9[...]

Corrugated board production and consumption 2016 in Poland DOI:


  Case materials In Poland, according to the forecasts, production of case materials is consistently growing and when compared to 2015, their production rose by 5,23%. Share of each type of case materials changed only slightly, but the largest share of this group of papers, just as in the previous year, was represented by fluting accounting for 40,3%. Kraftliner production was increased by 0,77% and testliner by 4,4%. The largest increase, in comparison to 2015, was shown for fluting - increase by 8,9%. Poland’s production of case materials from 2015 to 2016 is shown in Table[...]

Seminarium Techniczne FEFCO DOI:


  W dniach 11-13 października 2017 r. na terenie Centrum Kongresowego Messe Wien odbyło się kolejne Seminarium Techniczne, którego organizatorem była Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej - FEFCO. Hasłem tegorocznej edycji była "Zawiłość procesów przemysłu tektury falistej - wyzwania i rozwiązania". Obradom towarzyszyła wystawa firm oferujących szeroką gamę rozwiązań technologicznych dla branży.Seminarium FEFCO, jako jedno z ważniejszych wydarzeń w branży, zgromadziło blisko 1000 uczestników z różnych stron świata, oferując przetwórcom tektury falistej oraz dostawcom dużą dawkę informacji na temat innowacji w procesie produkcji oraz nowych kierunków rozwoju. Wśród uczestników znaleźli się również przedstaw[...]

 Strona 1  Następna strona »