Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław MAJĘTNY"

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Austrii


  Austria zaliczana jest w Unii Europejskiej do krajów przodujących w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Sprzyjają temu warunki klimatyczno-glebowe i ukształtowanie terenu oraz niedobór pokładów węgla. Odnawialne źródła energii to bogactwo lasów, względnie dobre usłonecznienie oraz możliwość uprawy roślin energetycznych, zwłaszcza kukurydzy, i oleistych, głównie rzepaku, do produkcji oleju napędowego (biodiesel). Mając na uwadze podobne warunki Śląska Cieszyńskiego i potrzebę rozwijania możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, rolnicy z powiatu cieszyńskiego zorganizowali pod kierunkiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie seminarium wyjazdowe do Austrii, żeby zapoznać się z osiągnięciami tamtejszych rolników. 48-osobowa grupa zapoznawała się z działalnością naukową i szkoleniową ośrodka naukowego Raumberg- Gumpenstein w powiecie Liezen w Styrii, specyfi ką gospodarki rolnej i leśnej oraz rozwojem agroturystyki. W Instytucie Gospodarki Alpejskiej w Gumpenstein zwiedzili wzorowo prowadzone poletka doświadczalne z gatunkami i odmianami traw z różnych krajów oraz zapoznali się z badaniami nawozowymi, zwłaszcza z wykorzystaniem g[...]

 Strona 1