Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Dziurzyński"

Historyczny rozwój badań nad hemicelulozami


  Hemicelulozy stanowią od 1/4 (gatunki iglaste) do 1/3 (gatunki liściaste) masy tkanki drzewnej. Są więc, za celulozą, drugim pod względem zawartości składnikiem chemicznym drewna. Hemicelulozy mają duże znaczenie w procesach otrzymywania mas włóknistych. Szczególnego znaczenia nabierają podczas produkcji mas wysokowydajnych (1). W produkcji mas celulozowych hemicelulozy są często tracone ze szkodą dla wydajności tych mas. W masach celulozowych do przerobu chemicznego hemicelulozy stanowią natomiast niepożądane zanieczyszczenie (2). Roztwór alkaliów rozpuszcza większą część hemiceluloz i niskocząsteczkowych frakcji celulozy, pozostawiając we włóknach wielkocząsteczkową celulozę (alfa-celulozę) (3). Metody oznaczania hemiceluloz polegają na ich ekstrakcji roztworami NaOH lub KOH. Stosowane są dwa rodzaje takiej ekstrakcji. Pierwszy rodzaj to ekstrakcja hemiceluloz bezpośrednio z drewna. Drugi rodzaj to ekstrakcja hemiceluloz z holocelulozy. Ekstrakcja hemiceluloz bezpośrednio z drewna posiada istotne wady. Głównymi z tych wad są: niecałkowita ekstrakcja hemiceluloz oraz fakt, że w tych warunkach część ligniny ulega hydrolizie i kondensacji. Ekstrakcja hemiceluloz z holocelulozy również posiada wady. Główną wadą jest to, że podczas otrzymywania holocelulozy część hemiceluloz ulega rozkładowi. Szczegółowych metod oznaczania hemiceluloz w drewnie jest dużo. Często różnią się one między sobą bardzo nieznacznie. Stąd istnieją trudności w prawidłowym rozeznaniu, która z tych metod jest bardziej właściwa do stosowania. W związku z powyższym, podjęto studia nad historycznym rozwojem badań nad hemicelulozami. Wyodrębnianie hemiceluloz bezpośrednio z drewna Wyodrębnianie hemiceluloz bezpośrednio z drewna stosowane jest w badaniach struktury hemiceluloz. Eliminuje się wówczas wpływy procedury delignifikacji powodujące straty niektórych hemiceluloz, ich hydrolizę i utlenianie (4). Do ekstrakcji hemiceluloz bezpośrednio z drewna stosowan[...]

 Strona 1